Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Budżet

Obowiązek publikacji:

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) organy administracji rządowej zobowiązane są do sporządzania rocznych planów działalności dla danego działu. Plan działalności zawiera wykaz celów i zadań związanych z ich realizacją, wraz z miernikami określającymi stopień realizacji poszczególnych celów. Sposób sporządzania oraz elementy planu działalności określone zostały w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. Nr 187, poz. 1254). Obowiązek publikacji planu działalności w BIP wynika z art. 70 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Plany finasowe PINB:

Poniżej zamieszczono plany finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budolwanego w Raciborzu uwzględniające korekty dokonywane w trakcie danego roku finansowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2018-02-15 12:31:07

Archiwum

Data Autor
2014-03-31 07:51 Gabriel Kuczera zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 669