Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Rejestry i ewidencje

Rejestry:

 1. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 2. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień.
 3. Rejestr zasobu składnicy akt.
 4. Rejestr skarg i wniosków.
 5. Rejestr legitymacji służbowych.
 6. Rejestr tytułów wykonawczych egzekucji o charakterze niepieniężnym.
 7. Rejestr tytułów wykonawczych egzekucji należności pieniężnych
 8. Rejestr decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 9. Rejestr decyzji własnych.
 10. Rejestr postanowień własnych.
 11. Rejestr upomnień.

 

Ewidencje:

 1. Ewidencja czasu pracy.
 2. Ewidencja ostatecznych decyzji wydawanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
 3. Ewidencja innych postanowień wydawanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
 4. Ewidencja zgłoszeń robót budowlanych wydawanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
 5. Ewidencja przeprowadzonych kontroli budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2.000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1.000 m2.
 6. Ewidencja rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych:
  • Ewidencja budynków,
  • Ewidencja budowli,
  • Ewidencja obiektów mostowych,
  • Ewidencja rurociągów, przewodów, linii i sieci,
  • Ewidencja dróg,
  • Ewidencja obiektów nie wymienionych w rozporządzeniu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2013-02-21 14:52:51

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 691