Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Sprawozdania

W ramach prowadzonej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wykonuje szerego zadań związanych z działalnością budowlaną oraz przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego na terenie Powiatu Raciborskiego. W zakres stych działań wchodzą m. in.:

  • prawadzenie działalności inspekcyjnej, polegajacej na wykonaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
  • prowadzenie postępowania wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej
  • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmujaca kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę
  • sprawdzanie posiadania przez osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji
  • sprawdzenie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych

Wyniki powyższych działań zostały zamieszczone w sprawozdaniach rocznych z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, które zamieszczone są poniźej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2013-02-28 10:06:08

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1615