Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Przepisy budowlane

Prawo budowlane jest aktem normatywnym stanowiący zbiór norm (przepisów) prawnych regulujących działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Ustawa przedmiotowa reguluje także sprawy związane z:

 • ochroną środowiska podczas działań związanych z wykonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania,
 • miejscea realizacji inwestycji i sposobem uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz rozbiórkę, a także określeniem rodzajów robót budowlanych i budów nie wymagających pozwolenia na budowę.
 • oddawania obiektów budowlanych do użytkowania
 • prowadzeniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem (uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tzw. uprawnienia budowlane) i ich odpowiedzialnością karną i zawodową
 • prawami i obowiązkami uczestników procesu budowlanego
 • postępowaniem w wypadku katastrofy budowlanej.

Ustawa prawo budowlane składa się z 11 rozdziałów:

 • Rozdział   1:  Przepisy ogólne.
 • Rozdział   2:  Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • Rozdział   3:  Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego.
 • Rozdział   4:  Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych.
 • Rozdział   5:  Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych.
 • Rozdział   6:  Utrzymanie obiektów budowlanych.
 • Rozdział   7:  Katastrofa budowlana.
 • Rozdział   8:  Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
 • Rozdział   9:  Przepisy karne.
 • Rozdział 10:  Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie.
 • Rozdział 11:  Przepisy przejściowe i końcowe.

 

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Stan prawny: na dzień 31.12.2012 r.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2013-02-21 15:24:40

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2272