Przepisy budowlane

Prawo budowlane jest aktem normatywnym stanowiący zbiór norm (przepisów) prawnych regulujących działalność obejmującą sprawy projektowania, budowy i nadzoru, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określających zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

Ustawa przedmiotowa reguluje także sprawy związane z:

Ustawa prawo budowlane składa się z 11 rozdziałów:

 

Podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

Stan prawny: na dzień 31.12.2012 r.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2013-02-21 15:24:40

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 986