tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Usuwanie azbestu

ZAWIADOMIENIE O USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST (ZWA)

Wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem lub usuwaniem z istniejących obiektów materiałów zawierającego azbest powinno zostać poprzedzone zawiadomieniem właściwego terytorialnie organu nadzoru budowlanego (PINB), w terminie co najmniej 7 dni przed przystąpieniem do tych prac. Zgłoszenia dokonuje dokonuje wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest. Roboty budowlano-remontowe prowadzone z udziałem wyrobów zawierających azbest są pracami niebezpiecznymi i wymagają spełnienia odpowiednich wymogów wynikających z przepisów BHP.

Podejmujący te prace powinni przejść specjalistyczne badania medyczne, odbyć przeszkolenie w zakresie minimalizacji zagrożeń oraz posiadać odpowiednie zezwolenia, starosty lub marszałka województwa właściwego dla terenu robót, na wytwarzanie odpadów zawierających azbest. W żadnym przypadku nie jest dopuszczalne samodzielne usuwanie wyrobu zawierającego azbest przez właściciela budynku ani zaproponowany w pytaniu sposób postępowania z usuniętym odpadem.

 

UWAGA:

Karty procedury prosimy nie załączać z zawiadomienia.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2015-03-27 13:21:57

Archiwum

Data Autor
2015-03-27 12:20 Gabriel Kuczera zobacz
2015-03-27 12:15 Gabriel Kuczera zobacz
2013-10-21 14:39 Gabriel Kuczera zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1968