Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
drukuj

Linki

ADMINISTRACJA RZĄDOWA:

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej (MTBiGW) - www.transport.gov.pl

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) - www.gunb.gov.pl

Urząd Wojewódzki w Katowicach (UW) - www.katowice.uw.gov.pl

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach (WINB) - www.winb.katowice.uw.gov.pl

 

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA:

Starostwo Powiatowe w Raciborzu - www.powiatraciborski.pl

Urząd Miasta w Raciborzu - www.raciborz.pl

Urząd Miasta w Kuźni Raciborskiej - www.kuzniaraciborska.pl

Urząd Miasta w Krzanowicach - www.krzanowice.pl

Urząd Gminy w Krzyżanowicach - www.krzyzanowice.pl

Urząd Gminy w Kornowacu - www.kornowac.pl

Urząd Gminy w Nędzy - www.nedza.pl

Urząd Gminy w Pietrowicach Wielkich- www.krzyzanowice.pl

Urząd Gminy w Rudniku - www.krzyzanowice.pl

 

SAMORZĄDY ZAWODOWE I STOWARZYSZENIA:

Polska Izba Inżynierów Budowlanictwa - www.piib.org.pl

Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach - www.slk.piib.org.pl

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej -  www.izbaarchitektow.pl

Śląska Okręgowa Izba Architektów - www.slaska.iarp.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - www.zgpzitb.org.pl

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach - www.pzitb.katowice.pl

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - www.pzits.pl

Stowarzyszenie Elektryków Polskich - www.sep.com.pl

Instytut Techniki Budowlanej - www.itb.pl

 

INNE URZĘDY I ORGANIZACJE:

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) - www.bip.gov.pl

Urząd Służby Cywilnej - dsc.kprm.gov.pl

Główny Urząd Geodezji i Kartografii - www.gugik.gov.pl

Osoby odpowiedzialne

Autor:Gabriel Kuczera
Odpowiada:Gabriel Kuczera
Wytworzył:Gabriel Kuczera
Data ostatniej zmiany:2013-02-13 08:38:57

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1761