Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
drukuj

Nabór do pracy

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Nazwa stanowiska pracy: sprzątaczka

Wymiar etatu: 1/2

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie,

ul. Głowackiego 16, 28-300 Jędrzejów

Warunki pracy:

- Praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30

- Wysiłek fizyczny

- Kontakt z czynnikami biologicznymi i chemicznymi

- Pomiszczenia biurowe: parter i I piętro bez wind i podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie PIW w tym:

- Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, klatek schodowych oraz korytarzy

- Mycie okien

- Sprzątanie w magazynach należących do PIW w Jędrzejowie

- Mycie sprzętu i urządzeń użytkowanych przez pracowników Inspektoratu

- Przestrzeganie zasad bhp i p-poż.

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: podstawowe

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. Wymagania dodatkowe:

- Umiejętność pracy w zespole

- Dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność

- Dbałość o czystość

- Nieposzlakowana opinia

3. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:    

- CV i list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

-  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

4. Terminy i miejsce składania dokumentów:

- Dokumenty należy złożyć do: 21 kwiecień 2021 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie

ul. Głowackiego 16

28-300 Jędrzejów

5. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osów niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

07.04.2021

Sporządził:  Ilona Krzyżyk

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Baran
Odpowiada:Anna Baran
Wytworzył:Anna Baran
Data ostatniej zmiany:2021-05-10 12:51:48

Archiwum

Data Autor
2021-05-07 10:12 Anna Baran zobacz
2021-05-07 10:10 Anna Baran zobacz
2021-04-07 09:57 Anna Baran zobacz
2021-01-28 14:11 Anna Baran zobacz
2019-12-19 13:27 Anna Baran zobacz
2019-12-17 13:10 Anna Baran zobacz
2019-11-29 15:30 Anna Baran zobacz
2019-10-01 08:54 Anna Baran zobacz
2019-09-25 12:44 Anna Baran zobacz
2019-09-11 09:36 Anna Baran zobacz
2018-11-27 11:32 Ilona Krzyżyk zobacz
2018-11-15 14:57 Ilona Krzyżyk zobacz
2018-11-15 08:42 Ilona Krzyżyk zobacz
2018-11-08 08:50 Marta Durlik zobacz
2018-11-08 08:49 Marta Durlik zobacz
2018-11-08 08:42 Marta Durlik zobacz
2018-11-08 08:42 Marta Durlik zobacz
2018-11-08 08:42 Marta Durlik zobacz
2018-10-02 12:16 Marta Durlik zobacz
2018-08-31 10:02 Marta Durlik zobacz
2018-08-31 10:01 Marta Durlik zobacz
2018-08-31 09:58 Marta Durlik zobacz
2016-09-16 13:59 Marta Durlik zobacz
2016-08-18 11:37 Marta Durlik zobacz
2016-08-10 14:57 Marta Durlik zobacz
2016-07-12 08:53 Marta Durlik zobacz
2016-07-07 11:42 Marta Durlik zobacz
2016-06-08 08:54 Marta Durlik zobacz
2016-05-06 14:12 Marta Durlik zobacz
2016-04-28 14:43 Marta Durlik zobacz
2016-04-07 08:09 Marta Durlik zobacz
2016-04-05 13:17 Marta Durlik zobacz
2016-04-05 13:16 Marta Durlik zobacz
2016-03-23 09:07 Marta Durlik zobacz
2016-03-04 08:54 Marta Durlik zobacz
2016-03-03 12:35 Marta Durlik zobacz
2016-03-03 12:34 Marta Durlik zobacz
2016-02-03 08:57 Marta Durlik zobacz
2016-02-03 08:56 Marta Durlik zobacz
2016-01-25 15:08 Marta Durlik zobacz
2015-12-24 08:40 Marta Durlik zobacz
2015-12-23 14:47 Marta Durlik zobacz
2015-12-23 14:45 Marta Durlik zobacz
2015-12-23 14:44 Marta Durlik zobacz
2015-12-23 14:44 Marta Durlik zobacz
2015-11-24 08:05 Marta Durlik zobacz
2015-11-23 13:17 Marta Durlik zobacz
2015-11-23 13:16 Marta Durlik zobacz
2015-10-22 09:25 Marta Durlik zobacz
2015-10-21 13:34 Marta Durlik zobacz
2015-10-21 13:31 Marta Durlik zobacz
2015-09-22 09:06 Marta Durlik zobacz
2015-09-21 10:16 Marta Durlik zobacz
2015-09-21 10:15 Marta Durlik zobacz
2015-09-02 08:23 Marta Durlik zobacz
2015-08-31 14:37 Marta Durlik zobacz
2015-08-31 14:29 Marta Durlik zobacz
2015-08-31 14:29 Marta Durlik zobacz
2015-08-13 07:56 Marta Durlik zobacz
2015-06-18 14:48 Marta Durlik zobacz
2015-06-03 08:25 Marta Durlik zobacz
2015-03-13 08:11 Marta Durlik zobacz
2015-02-11 11:21 Marta Durlik zobacz
2015-02-11 11:21 Marta Durlik zobacz
2015-02-11 11:18 Marta Durlik zobacz
2012-09-12 09:51 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2005