Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
drukuj

Nabór do pracy

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

nazwa stanowiska pracy:

Starszy inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jędrzejowie

1. Wymiar etatu: pełny etat

2. Warunki pracy:

- praca administracyjna w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

- czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych

- krajowe wyjazdy służbowe

- praca przy komputerze

- narzędzia i materiały: komputer, urządzenia pomiarowe

- pomieszczenia biurowe: I piętro bez wind i podjazdów

3. Zakres zadań:

- wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

- zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym, w tym szczególnie ASF i innych

- kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii

- wykonywanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru nad handlem, exportem, importem i wprowadzaniem na rynek zwierząt w celu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego oraz prowadzenie obsługi systemu TRACES w tym zakresie

- ochrona zwierząt - dobrostan

- prowadzenie dochodzeń epizootycznych

- prowadzenie obowiazującej dokumentacji i sprawozdawczości związanej z realizowanymi zadaniami

4. Wymagania niezbędne:

- Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

- doświadczenie zawodowe: co najmniej  3 lata w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią

- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

- znajomość prawa weterynaryjnego z zakresu zajmowanego stanowiska i przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego

- znajomość obsługi komputera

- prawo jazdy kat. B

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- korzystanie z pełni praw publicznych

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

5. Wymagania dodatkowe:

- specjalizacja z epizocjologii i administracji weterynaryjnej

- umiejętność interpretacji i stosowanie prawa weterynaryjnego

6. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:    

- CV i list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

-  kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy

- kopia dokumentu potwierdzajacego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

- kopia prawa jazdy

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-  oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

7. Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

- kopia dokumentu potwierdzacjacego uzyskanie tytułu specjalisty - w przypadku kandydatów posiadających tytuł specjalisty z epizocjologii i administracji weterynaryjnej

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

8. Terminy i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć do: 13 grudnia 2019 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie, ul. Głowackiego 16, 28-300 Jędrzejów

 

29.11.2019

Sporządził:  Anna Baran

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Baran
Odpowiada:Anna Baran
Wytworzył:Anna Baran
Data ostatniej zmiany:2019-12-19 13:27:34

Archiwum

Data Autor
2019-12-17 13:10 Anna Baran zobacz
2019-11-29 15:30 Anna Baran zobacz
2019-10-01 08:54 Anna Baran zobacz
2019-09-25 12:44 Anna Baran zobacz
2019-09-11 09:36 Anna Baran zobacz
2018-11-27 11:32 Ilona Krzyżyk zobacz
2018-11-15 14:57 Ilona Krzyżyk zobacz
2018-11-15 08:42 Ilona Krzyżyk zobacz
2018-11-08 08:50 Marta Durlik zobacz
2018-11-08 08:49 Marta Durlik zobacz
2018-11-08 08:42 Marta Durlik zobacz
2018-11-08 08:42 Marta Durlik zobacz
2018-11-08 08:42 Marta Durlik zobacz
2018-10-02 12:16 Marta Durlik zobacz
2018-08-31 10:02 Marta Durlik zobacz
2018-08-31 10:01 Marta Durlik zobacz
2018-08-31 09:58 Marta Durlik zobacz
2016-09-16 13:59 Marta Durlik zobacz
2016-08-18 11:37 Marta Durlik zobacz
2016-08-10 14:57 Marta Durlik zobacz
2016-07-12 08:53 Marta Durlik zobacz
2016-07-07 11:42 Marta Durlik zobacz
2016-06-08 08:54 Marta Durlik zobacz
2016-05-06 14:12 Marta Durlik zobacz
2016-04-28 14:43 Marta Durlik zobacz
2016-04-07 08:09 Marta Durlik zobacz
2016-04-05 13:17 Marta Durlik zobacz
2016-04-05 13:16 Marta Durlik zobacz
2016-03-23 09:07 Marta Durlik zobacz
2016-03-04 08:54 Marta Durlik zobacz
2016-03-03 12:35 Marta Durlik zobacz
2016-03-03 12:34 Marta Durlik zobacz
2016-02-03 08:57 Marta Durlik zobacz
2016-02-03 08:56 Marta Durlik zobacz
2016-01-25 15:08 Marta Durlik zobacz
2015-12-24 08:40 Marta Durlik zobacz
2015-12-23 14:47 Marta Durlik zobacz
2015-12-23 14:45 Marta Durlik zobacz
2015-12-23 14:44 Marta Durlik zobacz
2015-12-23 14:44 Marta Durlik zobacz
2015-11-24 08:05 Marta Durlik zobacz
2015-11-23 13:17 Marta Durlik zobacz
2015-11-23 13:16 Marta Durlik zobacz
2015-10-22 09:25 Marta Durlik zobacz
2015-10-21 13:34 Marta Durlik zobacz
2015-10-21 13:31 Marta Durlik zobacz
2015-09-22 09:06 Marta Durlik zobacz
2015-09-21 10:16 Marta Durlik zobacz
2015-09-21 10:15 Marta Durlik zobacz
2015-09-02 08:23 Marta Durlik zobacz
2015-08-31 14:37 Marta Durlik zobacz
2015-08-31 14:29 Marta Durlik zobacz
2015-08-31 14:29 Marta Durlik zobacz
2015-08-13 07:56 Marta Durlik zobacz
2015-06-18 14:48 Marta Durlik zobacz
2015-06-03 08:25 Marta Durlik zobacz
2015-03-13 08:11 Marta Durlik zobacz
2015-02-11 11:21 Marta Durlik zobacz
2015-02-11 11:21 Marta Durlik zobacz
2015-02-11 11:18 Marta Durlik zobacz
2012-09-12 09:51 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1500