Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach
drukuj

Dostępność Podmiotu Publicznego

Wniosek o zapewnienie dostępności

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Inspektorat o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

  1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
  2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
  3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą.
  4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie  informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

  • drogą pocztową na adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Puławach,

C. K. Norwida 17 , 24-100 Puławy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. 2019 poz. 1696

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jarosław Wiciński
Odpowiada:Jarosław Wiciński
Wytworzył:Jarosław Wiciński
Data ostatniej zmiany:2021-08-31 13:11:23

Archiwum

Data Autor
2021-08-31 12:58 Jarosław Wiciński zobacz
2021-08-31 12:38 Jarosław Wiciński zobacz
2021-08-31 12:19 Jarosław Wiciński zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 92