piwet_wegrow@wp.pl
Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie
drukuj

Aktualności

  Uwaga ważny komunikat dla interesantów !!!

KOMUNIKAT- ZMIANY W OBSŁUDZE INTERESANTTÓW

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem  koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników, informuję, że obowiązują następujące zasady dotyczące przyjęć interesantów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Węgrowie tzn.:

- ograniczenie możliwości osobistego załatwiania spraw,

- wprowadzenie kontaktu z pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyłącznie telefonicznego lub pisemnego (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej).

Wejście do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Węgrowie będzie możliwe w wyjątkowych sytuacjach po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym uzgodnieniu, po zasłonięciu ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

Jeśli chcesz dostarczyć dokumenty do urzędu, proszę umieścić je w urnie znajdującej się w przedsionku budynku.

W pozostałych przypadkach zachęcamy do wykorzystywania alternatywnych sposobów komunikowania się z urzędem: telefonicznie (25)7922406, poprzez korespondencję pisemną (tradycyjną), e-mail:  piwet_wegrow@wp.pl

Jednocześnie apelujemy do osób, które mają objawy przeziębienia, katar, kaszel, gorączkę, osłabienie  itp. o nieprzychodzenie do Urzędu. Zachowajmy zdrowy rozsądek i wykażmy troskę o zdrowie swoje i innych.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z dn. 2020-10-19

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o opublikowaniu przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ostrzeżenia dotyczącego ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie nowych ognisk grypy ptaków na terenie zachodniej Rosji i Kazachstanu (link: https://www.efsa.europa.eu/en/news/avian-influenza-eu-alert-new-outbreaks). Region ten jest znanym jesiennym szlakiem migracji dzikiego ptactwa wodnego do Europy, co sprzyja ryzyku wystąpienia nowych ognisk grypy ptaków w Europie, w tym w Polsce. W miesiącach późnoletnich, tj. w sierpniu i we wrześniu br. na terytorium Kazachstanu stwierdzono 7 ognisk HPAI u drobiu i 86 przypadków u dzików ptaków (krukowate), a na terytorium Rosji 46 ognisk u drobiu i 8 przypadków u dzikiego ptactwa (kaczki i łabędzie). Z alertu EURL w Padwie skierowanego do krajowych laboratoriów referencyjnych ds. grypy ptaków wynika, że kiedy HPAI wykrywano na tych samych obszarach Rosji w 2005 r. oraz w 2016 r., w niedługim czasie pojawiały się ogniska choroby na terenie północnej i wschodniej Europy.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązujących środkach bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. poz. 722).

Na terytorium Polski:

  • zakazuje się:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;

  • nakazuje się:

a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,

c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,

d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,

e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku - w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,

g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,

h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,

i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,

j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,

k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych

Główny Lekarz Weterynarii rekomenduje hodowcom drobiu podjęcie wszelkich możliwych działań na rzecz wzmocnienia bioasekuracji w stadach drobiu.

W przypadku zaobserwowania w stadach drobiu zwiększonej śmiertelności, spadku pobierania paszy i wody, nagłego spadku nieśności, objawów nerwowych (drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów), czy innych niepokojących objawów, posiadacz drobiu powinien niezwłocznie powiadomić powiatowego lekarza weterynarii lub podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Szczegółowe informacje nt. grypy ptaków dostępne są pod linkiem https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:PLW
Odpowiada:PLW
Wytworzył:PLW
Data ostatniej zmiany:2020-10-30 12:36:07

Archiwum

Data Autor
2020-10-08 09:52 PLW zobacz
2020-06-03 08:29 PLW zobacz
2020-05-04 15:04 PLW zobacz
2020-04-02 13:24 PLW zobacz
2020-03-19 07:50 PLW zobacz
2020-03-19 07:43 PLW zobacz
2020-03-17 14:28 PLW zobacz
2020-03-17 10:42 PLW zobacz
2020-03-17 10:30 PLW zobacz
2020-03-17 10:28 PLW zobacz
2020-03-16 12:18 PLW zobacz
2020-03-16 12:18 PLW zobacz
2020-03-13 14:18 PLW zobacz
2020-01-03 09:18 PLW zobacz
2019-10-14 13:42 PLW zobacz
2019-10-01 13:18 PLW zobacz
2019-06-26 10:43 PLW zobacz
2019-06-26 10:36 PLW zobacz
2019-06-26 10:34 PLW zobacz
2019-06-24 09:34 PLW zobacz
2019-06-24 09:21 PLW zobacz
2019-04-30 09:18 PLW zobacz
2019-04-10 11:47 PLW zobacz
2019-04-01 10:13 PLW zobacz
2019-04-01 10:11 PLW zobacz
2019-04-01 10:04 PLW zobacz
2019-04-01 10:03 PLW zobacz
2019-03-22 14:54 PLW zobacz
2019-03-04 12:40 PLW zobacz
2019-03-04 12:40 PLW zobacz
2019-02-12 11:13 PLW zobacz
2019-02-11 07:52 PLW zobacz
2019-02-05 10:13 PLW zobacz
2019-01-09 13:10 PLW zobacz
2018-11-14 12:25 PLW zobacz
2018-11-14 12:25 PLW zobacz
2018-06-22 06:37 PLW zobacz
2018-06-19 10:22 PLW zobacz
2018-06-19 10:18 PLW zobacz
2018-06-19 10:17 PLW zobacz
2018-06-19 10:13 PLW zobacz
2018-06-19 10:08 PLW zobacz
2018-05-02 12:19 PLW zobacz
2018-05-02 12:17 PLW zobacz
2018-03-12 09:06 PLW zobacz
2018-02-23 08:24 PLW zobacz
2018-02-23 08:22 PLW zobacz
2018-02-23 07:32 PLW zobacz
2018-02-23 07:31 PLW zobacz
2018-02-23 07:31 PLW zobacz
2018-02-23 07:29 PLW zobacz
2018-02-22 13:37 PLW zobacz
2018-02-20 11:12 PLW zobacz
2018-02-20 11:10 PLW zobacz
2018-02-16 10:38 PLW zobacz
2018-02-02 09:56 PLW zobacz
2018-02-02 09:48 PLW zobacz
2017-12-11 13:53 PLW zobacz
2017-11-06 07:32 PLW zobacz
2017-10-24 09:03 PLW zobacz
2017-09-06 12:02 PLW zobacz
2017-09-06 12:00 Wioletta Gotowicka zobacz
2017-04-05 13:31 Wioletta Gotowicka zobacz
2017-04-05 13:30 Wioletta Gotowicka zobacz
2017-01-16 10:49 Wioletta Gotowicka zobacz
2016-12-22 14:13 Wioletta Gotowicka zobacz
2016-12-22 14:04 Wioletta Gotowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2413