Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1770

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 27 października 2016 r.
Poz. 1770


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI")
z dnia 25 października 2016 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-niu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711 oraz z 2016 r. poz. 1295) w § 7 w ust. 1 wprowa-dzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

 

„Nakazuje się zaopatrywanie świń przemieszczanych do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, zawierające:".

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

- Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1770 w wersji PDF

 

- Wzór świadectwa zdrowia

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2016-11-23 12:29:13

Archiwum

Data Autor
2016-11-23 12:28 Adrian Wojda zobacz
2016-11-23 12:11 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 669