Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Zasady w zakresie tymczasowej min. bioasekuracji

  

Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji.

 

 

Gęsi mogą być wypuszczane na wybieg pod warunkiem ustanowienia nad całym jego terenem zadaszenia, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostawaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu. 

 

Jeśli nie można zastosować ww. wariantu to:

Wypuszczanie gęsi na wybiegi może się odbywać wyłącznie w gospodarstwach, których wybiegi położone są min. 500 metrów od zbiorników wodnych, typu: rzeka, staw, jezioro.

 

Wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony, a jego powierzchnia dla lepszego nadzoru powinna wynosić:

 

  • co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej,
  • maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych.

 

Teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy, zarówno dźwiękowych jak i wizualnych, dla ptaków dzikożyjących. 

Gęsi mogą być wypuszczane w ciągu dnia w określonych godzinach, z wykluczeniem godzin wczesno - porannych i wieczornych

 

W czasie przebywania gęsi na wybiegu, stada powinni pilnować wyznaczeni opiekunowie w liczbie 1 osoba na co najwyżej 1000 m 2 powierzchni wybiegu.

 

Ponadto, dla obu rodzajów wybiegów należy zapewnić następujące wymogi:

 

Teren wybiegu powinien być odkażany lub czyszczony i odkażany każdorazowo przed wypuszczeniem gęsi.

 

Stosowanie ściółki na wybiegu możliwie jest jedynie po jej każdorazowym odkażeniu. 

 

Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest całkowicie zabronione. 

 

Osoba odpowiedzialna za gospodarstwo obowiązana jest do sporządzenia pisemnego planu działań i obowiązków, o których mowa powyżej, w tym ustalonych godzin udostępniania gęsiom wybiegu. W dokumentacji należy podać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację. Dokumentacja powinna być uzupełniania na bieżąco, nie rzadziej jednak niż raz dziennie, wraz z rejestrem zużycia środków dezynfekcyjnych, informacjami o awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkimi stwierdzonymi na terenie wybiegu anomaliami, jak stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także gromadzenia się w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć. 

 

Załącznik do niniejszego pisma

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2017-02-17 13:43:34

Archiwum

Data Autor
2017-02-17 13:43 Adrian Wojda zobacz
2017-02-13 14:13 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 464