Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zamościu
drukuj

Rolniczy handel detaliczny

 

 

Rolniczy handel detaliczny

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania (Dz. U. poz. 2159).

 

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form handlu detalicznego, dla której w polskim porządku prawnym przyjęto odrębne uregulowania w zakresie nadzoru organów urzędowej kontroli żywności oraz wprowadzono określone preferencje podatkowe. W ramach takiego handlu możliwe jest m.in. przetwórstwo i zbywanie wytworzonej żywności konsumentom końcowym. Warunkiem jest to, że taka żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu, a sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych w ww. rozporządzeniu oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 20 000 zł, o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych.

 

 

Rolnicy zainteresowani tego typu sprzedażą zobowiązani są do urzędowej rejestracji na najmniej 30 dni przez dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Wniosek w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio:

  • do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów zawierających zarówno produkty zwierzęce jak i roślinne (tzw. żywność złożona)
  • do Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego.

 

Ponadto, informuję, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii znajdują się podstawowe informacje dotyczące rolniczego handlu detalicznego (informacje podstawowe, rejestracja, wymagania prawne i weterynaryjne), zgodnie z podaną poniżej ścieżką dostępu: www.wetgiw.gov.pl Poprzednia wersja strony Higiena prod. pochodzenia zwierz. Rolniczy handel detaliczny Prezentacje dotyczące rolniczego handlu detalicznego.

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Adrian Wojda
Odpowiada:Adrian Wojda
Wytworzył:Adrian Wojda
Data ostatniej zmiany:2020-06-23 13:41:24

Archiwum

Data Autor
2019-05-13 12:09 Adrian Wojda zobacz
2019-05-13 11:58 Adrian Wojda zobacz
2017-03-24 14:38 Adrian Wojda zobacz
2017-03-24 14:35 Adrian Wojda zobacz
2017-03-24 14:33 Adrian Wojda zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 678