tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 2
drukuj

Status prawny

 

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Olsztynie jest przedszkolem publicznym i działa na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.)

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn.zm,)

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240)

4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001.   Nr 142, poz.1591 z późn. zm.),

5. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw

6. UCHWAŁY Nr XXI/306/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie z siedzibą przy ul. Rybaki 26 oraz utworzenia jednostki budżetowej - Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Olsztynie z siedzibą przy ul. Rybaki 26.

7. Statutu Przedszkola

 

Organ  prowadzący przedszkole: GMINA OLSZTYN

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

WARMIŃSKO MAZURSKI KURATOR  OŚWIATY W OLSZTYNIE

Osoby odpowiedzialne

Autor:Przemysław Fabisiak
Odpowiada:Przemysław Fabisiak
Wytworzył:Przemysław Fabisiak
Data ostatniej zmiany:2012-09-10 09:48:41

Archiwum

Data Autor
2010-12-15 21:52 Przemysław Fabisiak zobacz
2010-12-15 21:52 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 372