O nas

O NAS:

    

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie

znajduje się przy ul. Św. Barbary 5.

 

     Dom ten przeznaczony jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Bełchatowa.

 

 Głównym zadaniem Domu jest prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej, umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócenie oraz rozwijanie umiejętności, dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych ludzi.

 

  W Ośrodku, w oparciu o indywidualne i grupowe programy wspierająco–aktywizujące,prowadzona jest terapiamająca na celupoprawę jakości życia oraz codziennego funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie. W ramach jego działalności zapewniamy specjalistyczną opiekę:

 

   W celu zatrzymania sprawności psychofizycznej uczestników, poprawy zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie nasi specjaliści prowadzą:

        – trening dbałości o wygląd zewnętrzny,

        – trening nauki higieny,

        – trening kulinarny,

        – trening umiejętności praktycznych,

        – trening budżetowy,

        – trening lekowy,

 

  W ośrodku prowadzone są różne formy terapii, dostosowane do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych zainteresowań uczestników. Wśród nich oferujemy:

 

 ŚDS w Bełchatowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 1530.

 

   Zapewniamy miłą atmosferę, pomocną dłoń, otwarte serca, życzliwość i zrozumienie.

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:administrator
Odpowiada:administrator
Wytworzył:administrator
Data ostatniej zmiany:2017-04-18 13:10:15

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3733