Biuletyn Informacji Publicznej
ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O. O.
drukuj

Nabór do pracy - RODO

Klauzula informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (skrót: RODO) przeznaczona dla każdego kandydata ubiegającego się o pracę w spółce: Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 

 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r., tj. od dnia obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice; tel: +48 798743073; e-mail: kontakt@sfr-slaskie.pl (zwana dalej: Administratorem). 
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji Pani/Pana osoby. 
 3. Główną podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162. z późn. zmianami), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509 z późn. zmianami– dla potrzeb określenia terminów ew. roszczeń) oraz Regulaminy i wewnętrzne dokumenty zarządcze Administratora dot. polityki kadrowej (jako podstawa prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w rozumieniu Art. 6 ust. 1 pkt. f. RODO), jak również przetwarzanie będzie realizowane wyłącznie po uprzednim jednoznacznym wyrażeniu zgody przez kandydata – Art. 6 ust. 1 pkt. a. RODO. 
 1. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Maciej Zaremba, e-mail: iod@efp-silesia.pl, +tel.: +48 505 981 042 (Inspektor jest do Pani/Pana dyspozycji w zakresie każdej kwestii czy wątpliwości dot. Pani/Pana danych osobowych).  
 2. Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w systemach teleinformatycznych Administratora i mogą być przekazane osobom trzecim (np. operatorom pocztowym, kurierom) tylko w uzasadnionych prawnie przypadkach. W każdej chwili udostępnimy stosowną listę podmiotów, z którymi współpracujemy, o ile nie wywoła to kolizji z innymi przepisami prawa. 
 3. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową realizacji czynności, zadania i/lub procedury związanych z procesem rekrutacji. 
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu (jeśli jest to zasadne), zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych (jeśli jest to zasadne), jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zakres każdego z powyższych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO oraz przepisów prawa. Z powyższych praw może Pani/Pan skorzystać składając wniosek u Administratora. 
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (tj. zbieraniu i analizowaniu jednostkowych informacji o indywidualnym kandydacie na podstawie jej/jego zachowań zw. z korzystaniem z internetowych usług i systemów teleinformatycznych Administratora i tworzeniu na tej podstawie np. prognozy zachowań społeczno-ekonomicznych).  
 3. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
 4. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji całości czynności, zadań i procedur związanych z procesem rekrutacji, następnie będą trwale niszczone, a ich archiwizowanie nastąpi wyłącznie w przypadku kandydatów, którzy przeszli do zaawansowanych etapów rekrutacji i istnieje konieczność – poprzez zgromadzoną dokumentację rekrutacyjną – potwierdzenia legalności procesu rekrutacyjnego (w takiej sytuacji czas przechowywania dokumentów wynosi maksymalnie 3 lata). 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Patrycja Tiilikainen
Odpowiada:Maciej Zaremba
Wytworzył:Patrycja Tiilikainen
Data ostatniej zmiany:2021-10-22 12:16:37

Archiwum

Data Autor
2021-10-22 09:46 Patrycja Tiilikainen zobacz
2021-10-22 09:45 Monika Pluta zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 127