Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w Łodzi Szkoła Podstawowa
drukuj

Organizacja

Szkoła niepubliczna,

Zajęcia odbywają się od poniedziału do piatku w godzinach 7:00 - 17:00

Sekretariat czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 18:00

Organizacja szkoły:

1. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 min., a przerwy w zajęciach po 10 minut, długa przerwa 20 min.

3. Zajęcia treningowe trwają w sposób ciągły, nie dłużej niż 120 min.

4. Uczniowie szkoły podzieleni są na klasy, dopuszcza się możliwość łączenia klas na zajęciach dydaktycznych i dydaktyczno-sportowych. 

5. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i dydaktyczno-sportowych określa tygodniowy rozkład zajęć.

6. Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry

7. Szkoła realizuje podstawy programowe nałożone przez Ministerwstwo Edukacji Narodowej oraz poszerzony program zajęć sportowych.

8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Dyrektor Szkoły dostosowując do kalendarza imprez sportowych, dni wolne od zajęć dydaktycznych i od pracy ustala Dyrektor Szkoły.

9. Liczba miejsc w placówce i oddziałów ustalana jest co roku w zależności od naboru. 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karolina Stępień-Różańska
Odpowiada:Karolina Stępień-Różańska
Wytworzył:Karolina Stępień-Różańska
Data ostatniej zmiany:2022-05-24 08:46:59

Archiwum

Data Autor
2022-05-17 14:16 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 115