Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
drukuj

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego

w Olsztynie

 

 

1.

 

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

 

1 września 2020r.

 

2.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Dni opieki i wychowania.

 

12 listopada 2020

13 listopada 2020

 

3.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

 

23 – 31 grudnia 2020r.

 

4.

 

Dni opieki i wychowania

 

23 grudnia 2020

28 grudnia 2020

29 grudnia 2020

30 grudnia 2020

31 grudnia 2020

 

 

5.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dni opieki i wychowania

 

4 i 5 stycznia 2021

 

6.

 

Ferie zimowe

 

25 stycznia – 7 lutego 2021

 

7.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021

 

8.

 

Dni opieki i wychowania

 

1 kwietnia 2021

2 kwietnia 2021

6 kwietnia 2021

 

 

9.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Dni opieki i wychowania

 

4 czerwca 2021

 

10

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020 r.

Podstawa prawna:

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

Ferie zimowe

 

·        25 stycznia - 7 lutego 2021 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

Egzamin ósmoklasisty

25-27 maja 2021 roku

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy 

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzena Dworznikowska
Odpowiada:Marzena Dworznikowska
Wytworzył:Gabriela Branicka
Data ostatniej zmiany:2020-11-03 13:26:58

Archiwum

Data Autor
2020-09-28 12:11 Marzena Dworznikowska zobacz
2019-10-17 17:52 Marzena Dworznikowska zobacz
2019-10-17 17:50 Marzena Dworznikowska zobacz
2019-10-17 17:50 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-30 17:51 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-30 17:50 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-11 12:16 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-11 12:15 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-10 18:42 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-10 18:42 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-10 18:32 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-09-19 19:09 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-09-19 19:07 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-09-19 19:06 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-09-19 19:06 Marzena Dworznikowska zobacz
2016-09-02 22:05 Marzena Dworznikowska zobacz
2016-09-02 22:04 Marzena Dworznikowska zobacz
2015-09-07 10:36 Marzena Dworznikowska zobacz
2014-11-04 19:49 Marzena Dworznikowska zobacz
2014-11-02 11:21 Marzena Dworznikowska zobacz
2013-09-23 18:31 Marzena Dworznikowska zobacz
2013-09-23 18:24 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:43 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:42 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:41 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:40 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:40 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:40 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:39 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:37 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-10-18 13:11 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-10-18 12:59 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-10-18 12:16 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-03-11 19:18 Marzena Dworznikowska zobacz
2011-10-16 19:25 Gabriela Branicka zobacz
2011-09-08 23:11 Gabriela Branicka zobacz
2011-09-01 17:54 Marzena Dworznikowska zobacz
2011-09-01 17:35 Gabriela Branicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 842