tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
drukuj

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r.

2 września 2019 r.

Podstawa prawna: - § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

3.

Ferie zimowe

20 stycznia - 2 lutego 2020 r. warmińsko-mazurskie

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

5.

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);   § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu   ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)).

6.

Egzamin zawodowy

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule

2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245)

7.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej   (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowejformule/komunikaty-i-informacje/;

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule2/komunikaty-i-informacje/)

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)

8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

9.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzena Dworznikowska
Odpowiada:Marzena Dworznikowska
Wytworzył:Gabriela Branicka
Data ostatniej zmiany:2019-10-17 17:52:13

Archiwum

Data Autor
2019-10-17 17:50 Marzena Dworznikowska zobacz
2019-10-17 17:50 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-30 17:51 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-30 17:50 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-11 12:16 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-11 12:15 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-10 18:42 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-10 18:42 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-09-10 18:32 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-09-19 19:09 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-09-19 19:07 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-09-19 19:06 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-09-19 19:06 Marzena Dworznikowska zobacz
2016-09-02 22:05 Marzena Dworznikowska zobacz
2016-09-02 22:04 Marzena Dworznikowska zobacz
2015-09-07 10:36 Marzena Dworznikowska zobacz
2014-11-04 19:49 Marzena Dworznikowska zobacz
2014-11-02 11:21 Marzena Dworznikowska zobacz
2013-09-23 18:31 Marzena Dworznikowska zobacz
2013-09-23 18:24 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:43 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:42 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:41 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:40 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:40 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:40 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:39 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-11-06 06:37 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-10-18 13:11 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-10-18 12:59 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-10-18 12:16 Marzena Dworznikowska zobacz
2012-03-11 19:18 Marzena Dworznikowska zobacz
2011-10-16 19:25 Gabriela Branicka zobacz
2011-09-08 23:11 Gabriela Branicka zobacz
2011-09-01 17:54 Marzena Dworznikowska zobacz
2011-09-01 17:35 Gabriela Branicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 637