Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
drukuj

REKRUTACJA UCZNIÓW DO BSIST NR 6

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO
W OLSZTYNIE

 

KARTA INFORMACYJNA SPRAWY/USŁUGI

 

Rekrutacja uczniów do  Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 6 Specjalnej

 

Komórka organizacyjna

Sekretariat SOSW

Telefon/Fax

895335280

I. Wymagane dokumenty

 

- skierowanie do placówki   wydane przez Urząd Miasta Olsztyna
- orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego
- podanie o przyjęcie do szkoły
- świadectwo ukończenia gimnazjum  ( po zakończeniu roku szkolnego)
- zaświadczenie OKE  o szczegółowych wynikach  egzaminu gimnazjalnego
  (po zakończeniu roku szkolnego)
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do kształcenia  w zawodzie
   wydane przez lekarza medycyny pracy
 - 2 podpisane fotografie
- książeczka zdrowia zawody: kucharz, piekarz

 

II. Miejsce złożenia dokumentów

 

Sekretariat SOSW Al. Piłsudskiego 42, I piętro pokój 222,
w godzinach 7.00-15.00.

 

III. Termin i sposób załatwienia

 

Dokumenty składa się do 31 maja br.

 

IV. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.).Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.).Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.60 ze zm.).Uchwała Rady Miasta Olsztyna Nr VII/83/99 o powołaniu Ośrodka z dnia 12.III.1999r., Uchwały dotyczące zmian struktury Ośrodka.
Uchwała Nr XXXIV/558/17 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.

V. Inne informacje uzupełniające

 

Do  Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 kierowani są uczniowie, którzy ukończyli Gimnazjum
i mają aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Szkoła  kształci w następujących zawodach :

1)   kucharz

2)   piekarz

3)   ślusarz

4)   ogrodnik

5)   krawiec

6)   koszykarz-plecionkarz

7)   pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Wszystkim chętnym i potrzebującym uczniom zapewniamy całodobową opiekę z wyżywieniem.

PLIK nr 1

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzena Dworznikowska
Odpowiada:Marzena Dworznikowska
Wytworzył:Gabriela Branicka
Data ostatniej zmiany:2018-08-15 10:56:21

Archiwum

Data Autor
2018-07-14 11:57 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-07-14 11:57 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-07-08 20:02 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-07-08 19:55 Marzena Dworznikowska zobacz
2018-04-06 18:10 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-11-04 10:42 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-11-04 10:37 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-09-19 19:22 Marzena Dworznikowska zobacz
2017-09-19 19:17 Marzena Dworznikowska zobacz
2014-06-29 17:16 Marzena Dworznikowska zobacz
2014-06-29 17:16 Gabriela Branicka zobacz
2012-03-09 17:41 Gabriela Branicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 786