tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry i ewidencje

Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi dyrektor szkoły
i sekretariat.

Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi dyrektor.

Jednostki organizacyjne zobowiązane są do gromadzenia aktów resortowych dotyczących działania danej jednostki oraz aktów wewnątrzszkolnych ich dotyczących.

 

W Szkole Podstawowej Nr 29 w Olsztynie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

 • Dokumentacja przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
 • Dokumentacja obowiązująca w ramach systemu egzaminów zewnętrznych oraz wewnątrzszkolnym systemie oceniania
 • Dokumentacja finansowo - księgowa
 • Dokumentacja kadrowa

 

Poza tym należy wymienić następujące wykazy i rejestry:

 

Sekretariat:

 • Księgi uczniów (dla uczniów szkoły)
 • Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających naukę
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • Ewidencja zwolnień lekarskich
 • Wykaz pracowników pedagogicznych
 • Wykaz pracowników administracji i obsługi
 • Miesięczne karty ewidencji czasu pracy pracowników administracji i obsługi
 • Pocztowa książka nadawcza
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Dziennik korespondencyjny

 

Dyrektor:

 • Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • Wykaz protokołów zebrań rad pedagogicznych

 

Wicedyrektorzy:

 • Rejestr rozliczeń comiesięcznych ze stałych nadgodzin i doraźnych zastępstw

 

Dokumenty związane z BHP:

 • Rejestr wypadków uczniowskich
 • Rejestr wypadków pracowniczych

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Gut
Odpowiada:Barbara Chodnicka
Wytworzył:Katarzyna Gut
Data ostatniej zmiany:2018-10-23 11:45:16

Archiwum

Data Autor
2018-10-23 11:43 Katarzyna Gut zobacz
2018-10-23 11:35 Barbara Chodnicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 109