tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie
drukuj

Przetargi

 

 

Olsztyn, dnia  18.12.2019r.

 

Znak sprawy: SP29.230.5.2019

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego 10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44


ogłasza wynik przetargu nieograniczonego nr 634088-N-2019

na:

dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 Jana Liszewskiego 10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44 w 2020 r.

CPV 15000000-8

 

Po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), wybrane zostały najkorzystniejsze oferty następujących Wykonawców:

 

Nr oferty

Część /Nr, nazwa

Wykonawca / nazwa, adres

Cena oferty

brutto

Liczba punktów

1

Część I –

 

Warzywa, owoce, nasiona strączkowe suche

Handel Okrężny Hurt-Detal Art. Spożywczo-Rolnymi oraz Transport Usługowy Lucjan Dymitriew 10-693 Olsztyn ul. Białostocka 2/1

28026,57 zł

 

100,00

2

Część II –

 

Artykuły ogólnospożywcze

ABER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  Oddział w Olsztynie

10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 3

35760,80 zł

100,00

3

Część  III –

 

Mięso i wędliny

Firma Produkcyjno-Handlowa

Piotr Nowakowski

10-364 Olsztyn

ul. Tracka 5                         

27444,20 zł

100,00

4

Część IV –

Ryby mrożone

ABER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  Oddział w Olsztynie

10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 3

28607,25 zł

100,00

5

Część V –

 

Pieczywo świeże i wyroby piekarskie

Piekarnia „Staropolska”                      Stanisław Decyk

11-320 Jeziorany

ul. Kościuszki 23A

 

4995,00 zł

100,00

6

Część VI –

Wyroby garmażeryjne gotowe mączne, schłodzone do podgrzania

FPHU ZYCH      

Produkcja i Sprzedaż Wyrobów

Garmażeryjnych Robert Zych

11-200 Bartoszyce ul. Witosa 2A

 

30728,25 zł

100,00

7

Część VII –

 

Mrożone warzywa i owoce

UNIFREEZE Sp. z o.o. Miesiączkowo 110

87-320 Górzno

8318,00 zł

100,00

8

 

Część VIII –

 

Nabiał, mleko i produkty mleczarskie

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

ul. Ludowa 122

18-200 Wysokie Mazowieckie                       

12282,90 zł

100,00

9

Część IX –

 

Drób świeży i mrożony

Firma Produkcyjno-Handlowa

Piotr Nowakowski

10-364 Olsztyn

ul. Tracka 5                       

17886,20 zł

100,00

10

Część  X –

 

Jaja kurze konsumpcyjne

PPHU BILIŃSKI

 Waldemar Biliński

10-416 Olsztyn,

ul. Towarowa 14/45

 

913,50 zł

100,00

11

Część  XI –

 

Ziemniaki konsumpcyjne

Handel Okrężny Hurt-Detal Art. Spożywczo-Rolnymi oraz Transport Usługowy Lucjan Dymitriew 10-693 Olsztyn ul. Białostocka 2/1

6258,00 zł

100,00

12

Część  XII–

 

Miód pszczeli naturalny wielokwiatowy

ABER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  Oddział w Olsztynie

10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 3

 

3459,75 zł

 

100,00

 

Uzasadnienie wyboru ofert

Oferty wybranych Wykonawców zawierają najniższe ceny brutto, spełniają warunki wykonawców zawarte w SIWZ oraz zawierają wszystkie wymagane dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków i uzyskały najwyższą liczbę tj. 100,00 pkt.

W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli również Wykonawcy:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena :

   Brutto

Liczba uzyskanych punktów

14

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny „POZORTY” Spółka z o.o. 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 19

Część I        48042,90 zł

58,34

22

Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” Produkcja i Handel Joanta Grudzień, Zbigniew Grudzień sp. j. 82-300 Elbląg

ul. Kochanowskiego 11                    

Część  III         30579,15 zł

89,75

17

Hurtownia Drobiu „OLDROB” Andrzej Przybylski 10-176 Olsztyn, ul. Bałtycka 10

Część  III         34633,00 zł

79,24

16

Unifreeze Sp. z o.o. Miesiączkowo 

87-320 Górzno

Część  IV         30000,50 zł

95,36

15

ABER Sp. z o.o. z Siedziba w Warszawie Oddział w Olsztynie

10-467 Olsztyn ul. Sprzętowa 3

Część VII          8438,24 zł

98,58

21

REN Sp. z o.o.

26-600 Radom ul. Tartaczna 3 

Część VII          8577,14 zł

96,98

23

Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” Produkcja i Handel Joanta Grudzień, Zbigniew Grudzień sp. j. 82-300 Elbląg

ul. Kochanowskiego 11    

Część VIII       12867,96 zł

95,45

20

PHU „MAX” sp.j. J.Harhaj, M.Malewski 11-300 Biskupiec

ul. Chrobrego 33

Część VIII       12953,85 zł

94,82

24

Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” Produkcja i Handel Joanta Grudzień, Zbigniew Grudzień sp. j. 82-300 Elbląg

ul. Kochanowskiego 11    

Część IX          18181,80 zł

98,37

19

PHU „MAX” sp.j. J.Harhaj, M.Malewski 11-300 Biskupiec

ul. Chrobrego 33

Część IX          18873,75 zł

94,77

 

18

Hurtownia Drobiu „OLDROB” Andrzej Przybylski 10-176 Olsztyn, ul. Bałtycka 10

Część IX          19933,50 zł

89,73

13

NOWICKI GROUP Adam Nowicki

10-421 Olsztyn ul. Składowa 3      

Część X             1008,00 zł

90,63

25

Elbląskie Centrum Mięsne „EL-HURT” Produkcja i Handel Joanta Grudzień, Zbigniew Grudzień sp. j. 82-300 Elbląg

ul. Kochanowskiego 11    

Część X             1165,50 zł

78,38

 

Ponadto zawiadamiamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych
do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie ul. Iwaszkiewicza 44 w 2020r. nie odrzucono żadnej oferty.

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego 10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44 w 2020r. nie wykluczono żadnego Wykonawcy

            Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 29 im. Jana Liszewskiego 10-089 Olsztyn ul. Iwaszkiewicza 44  w 2020r. Zamawiający zawrze, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty e-mailem.

                Zapraszam Wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty do podpisania umów w dniu 23.12.2019r. w godzinach 8ºº- 13ºº  pokój nr 021.

Prosimy wszystkich Wykonawców o niezwłoczne potwierdzenie  e-mailem otrzymanie wyników przetargu.   

 

DYREKTOR  SZKOŁY

 

mgr Barbara Chodnicka

 

 

 

 Informacja o wyborze ofert została przekazana do wiadomości publicznej poprzez wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, została zamieszczona na stronie internetowej  Zamawiającego www.sp29.olsztyn.pl   na BIP-e w zakładce Ogłoszenia oraz została przesłana e-mailem  każdemu Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Gut
Odpowiada:Barbara Chodnicka
Wytworzył:Katarzyna Gut
Data ostatniej zmiany:2019-12-18 14:16:58

Archiwum

Data Autor
2019-12-09 12:33 Katarzyna Gut zobacz
2019-12-09 12:32 Katarzyna Gut zobacz
2019-12-09 12:32 Katarzyna Gut zobacz
2019-12-06 14:47 Katarzyna Gut zobacz
2019-12-06 14:47 Katarzyna Gut zobacz
2018-12-11 14:20 Katarzyna Gut zobacz
2018-12-11 14:17 Katarzyna Gut zobacz
2018-12-11 14:16 Katarzyna Gut zobacz
2018-12-11 14:11 Katarzyna Gut zobacz
2018-11-30 12:07 Katarzyna Gut zobacz
2018-11-30 12:06 Katarzyna Gut zobacz
2018-11-30 12:05 Katarzyna Gut zobacz
2018-11-30 12:03 Katarzyna Gut zobacz
2018-11-30 12:03 Katarzyna Gut zobacz
2018-10-23 11:45 Barbara Chodnicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5173