Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego
drukuj

Budżet

 

Zgodnie z & 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2017, poz. 9110 z zm.) informujemy, że sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 4 w Kraśniku sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku wraz z załącznikami zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kraśnik.

Sprawozdanie z załącznikami:

https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=60&pl=szczegoly&p2=167575&p1=szczegoly&p2=167575

 

Zgodnie z & 34 ust.10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017. poz. 9110 z zm.) informujemy, że sprawozdanie finansowe jednostki Szkoły Podstawowej nr 4 w Kraśniku sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wraz z załącznikami zostało opublikowane w Biuletynie Inforamacji Publicznej Urzędu Miasta Kraśnik.

Sprawozdanie z załącznikami:

https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=60&pl=szczegoly&p2=167575&p1=szczegoly&p2=187120

Osoby odpowiedzialne

Autor:M. Olszyńska
Odpowiada:M. Olszyńska
Wytworzył:M. Olszyńska
Data ostatniej zmiany:2021-03-24 15:48:04

Archiwum

Data Autor
2021-03-24 15:45 M. Olszyńska zobacz
2021-03-24 15:42 M. Olszyńska zobacz
2021-03-24 15:33 M. Olszyńska zobacz
2021-03-24 15:30 M. Olszyńska zobacz
2021-03-24 15:27 M. Olszyńska zobacz
2019-05-15 13:29 M. Olszyńska zobacz
2019-05-15 13:28 Marzena zobacz
2019-05-15 13:28 Marzena zobacz
2012-02-14 19:48 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 537