Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku
drukuj

Sprawozdanie finansowe za 2021r.

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2021 rok

27 kwietnia  2022 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Szkoły Podstawowej nr 4
im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku sporządzony na dzień 2021-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
w Płońsku: https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/33664

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Administrator
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2022-05-09 21:28:26

Archiwum

Data Autor
2022-05-09 21:26 Administrator zobacz
2021-04-25 23:42 Administrator zobacz
2021-04-25 23:36 Piotr Wiśniewski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 209