Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy
drukuj

Biblioteka Szkolna

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Biblioteka jest czynna codziennie od godz. 7.30 do 14.30. Biblioteka szkolna mieści się w sali nr 211Ł na I piętrze łącznika  budynku szkolnego.

Jest pracownią służącą realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy ucznia i nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wspieraniu ucznia w procesie samokształcenia. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory piśmiennicze i audiowizualne. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice i rodzeństwo uczniów.

Zasady korzystania z biblioteki oraz prawa i obowiązki czytelników określa regulamin biblioteki. W bibliotece znajduje się kącik czytelniczy do pracy cichej oraz jedno stanowisko komputerowe z Internetem dla uczniów do korzystania w celach edukacyjnych.

Bibliotekę szkolną prowadzą Anna Warcholak-Skimina oraz Kamila Skóra.

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KORNELA  MAKUSZYŃSKIEGO W KOBYLNICY

 

1.BIBLIOTEKA SZKOLNA JEST PRACOWNIĄ INTERDYSCYPLINARNĄ.

2.Z BIBLIOTEKI  MOGĄ  KORZYSTAĆ UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE ORAZ RODZICE UCZNIÓW.

3.BIBLIOTEKA UDOSTĘPNIA SWOJE ZBIORY W DNIACH ZAJĘĆ SZKOLNYCH, W GODZINACH USTALONYCH HARMONOGRAMEM.

4.W BIBLIOTECE OBOWIĄZUJĄ: CISZA I ZAKAZ JEDZENIA.

5.PODRĘCZNIKI UDOSTĘPNIANE NA OKRES ROKU SZKOLNEGO UCZEŃ MA OBOWIĄZEK OBŁOŻYĆ I ZWRÓCIĆ PRZED ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO, W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY.

6.CZYTELNIK MOŻE WYPOŻYCZYĆ JEDNORAZOWO TRZY  KSIĄŻKI ( W TYM JEDNA LEKTURA) NA OKRES MIESIĄCA.

7.TERMIN ZWROTU KSIĄŻKI MOŻNA PRZESUNĄĆ TYLKO  PO  UZGODNIENIU Z BIBLIOTEKARZEM.

8.CZYTELNIK WYPOŻYCZA KSIĄŻKI NA WŁASNE NAZWISKO I BIRZE ZA NIE ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

9.KSIĄŻKI ZWRACAMY  DWA  TYGODNIE PRZED KOŃCEM ROKU SZKOLNEGO.

10  .NA OKRES WAKACJI UCZEŃ MOŻE WYPOŻYCZYĆ WYBRANE PRZEZ SIEBIE KSIĄŻKI Z LITERATURY PIĘKNEJ.

11.KOŃCOWEGO ROZLICZENIA Z BIBLIOTEKĄ DOKONUJEMY ZA POMOCĄ „OBIEGÓWKI”.

12.CZYTELNIKA OBOWIĄZUJE SZANOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH.

13.ZAUWAŻONE ZNISZCZENIA KSIĄŻEK ZGŁASZAMY BIBLIOTEKARZOWI.

14.KSIĄŻKĘ  (TAKŻE PODRĘCZNIK)  ZAGUBIONĄ LUB ZNISZCZONĄ NALEŻY ODKUPIĆ: TAKĄ SAMĄ LUB INNĄ, WSKAZANĄ PRZEZ BIBLIOTEKARZA.

15.WE WSZYSTKICH  SPRAWACH  NIEOBJĘTYCH  REGULAMINEM  DECYZJE  PODEJMUJE BIBLIOTEKARZ  W  UZGODNIENIU  Z  DYREKTOREM SZKOŁY

Osoby odpowiedzialne

Autor:Administrator
Odpowiada:Admin
Wytworzył:admin
Data ostatniej zmiany:2019-11-14 18:44:17

Archiwum

Data Autor
2019-11-14 18:43 Administrator zobacz
2019-11-12 12:52 Administrator zobacz
2019-11-12 12:40 Administrator zobacz
2019-01-17 12:17 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 405