Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy
drukuj

Deklaracja dostępności

Budynek Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy,
ul. Główna 63, 76 – 251 Kobylnica

Opis dostępności architektonicznej:

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Siedzina Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przy ulicy Głównej 63 stanowi zespół budynku tj. budynku oznaczonego jako G, budynku oznaczonego jako P, budynku hali gimnastycznej oraz budynku oznaczonego jako F, stanowiącego łącznik pomiędzy budynkami G, P i halą sportową.  

Wejście do budynku G dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych poprzez szeroki podjazd oraz brak progu.

Wejście do budynku P dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd oraz brak progu.

Wejście główne do hali sportowej dostosowane jest do osób niepełnosprawnych – wejście na poziomie terenu, nie ma schodów oraz progów.

Wejście boczne do hali sportowej: poprzedzone jest progiem połączonym z podjazdem od strony wejścia głównego.

Na parterze przy hali sportowej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście zewnętrzne bezpośrednio do pomieszczeń oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w budynku hali sportowej komunikacja poprzez schody.

Wejście do budynku Sali Forum tj. budynek F: dostosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez podjazd oraz brak progu.

Nie ma obszarów kontroli.

Dodatkowo pomieszczenia trzech oddziałów przedszkolnych zlokalizowane są w budynku Gminnego Centrum Kultury i Promocji przy ulicy Wodnej 20/4 w Kobylnicy. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 1. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek P:

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wejścia głównego do budynku P dostępne są pomieszczenia:

 • w piwnicy budynku: stołówka, szatnia, świetlica;
 • na parterze budynku P: korytarz, sale lekcyjne (5), toalety (3, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych), świetlica, gabinet pedagoga i psychologa dla osób oraz pomieszczenie pracownika ds. obsługi;
 • na piętrze budynku P: sale lekcyjne (6), gabinet pielęgniarki szkolnej, gabinet wicedyrektorów, sala integracji sensorycznej, toalety (3, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych).

Komunikacja pomiędzy poszczególnymi poziomami odbywa się poprzez schody oraz windę.

Budynek G:

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wejścia głównego do budynku G dostępne są pomieszczenia:

 • na parterze: 4 sale lekcyjne, gabinet wicedyrektora;
 • na piętrze: 4 sale lekcyjne, sala rewalidacji.

Komunikacja pomiędzy parterem i piętrem budynku odbywa się poprzez platformę.

Na drugim piętrze budynku G znajdują się 3 sale lekcyjne, do których można przemieścić się tylko klatką schodową ze schodami.

 

Budynek F:

Dla osób niepełnosprawnych ruchowo, które korzystają z wejścia bezpośrednio do budynku F dostępne są pomieszczenia zlokalizowane na parterze tj.

- Sala Forum, sala lekcyjna oraz pomieszczenie administracyjne.

Dostęp do pozostałych pomieszczeń budynku F zlokalizowanych na piętrze: sale lekcyjne, sekretariat, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, biblioteka, możliwy jest poprzez wejście do budynku P, następnie windą na pierwsze piętro i ciągiem komunikacyjnym łącznika do budynku F.

Budynek hali gimnastycznej

Obiekt dwukondygnacyjny wyposażony w windę i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

Budynek P i budynek G i hala sportowa połączone są łącznikiem z budynkiem F.  

Pomiędzy piętrem budynku G i budynkiem F komunikacja odbywa się poprzez schody. Komunikację pomiędzy budynkiem F i budynkiem P umożliwia podjazd. Komunikacja pomiędzy halą sportową, a budynkiem F jest możliwa poprzez windę.

Przed wejściem do poszczególnych budynków znajdują się szlabany, oddzielające parkingi zewnętrzne od pozostałego terenu szkoły, gdzie zlokalizowane są budynki, boisko sportowe.

Budynek Gminnego Centrum Kultury i Promocji przy ulicy Wodnej 20/4 w Kobylnicy, w którym zlokalizowane są oddziały przedszkolne wyposażony jest w windę.

 

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W obiektach są dostosowania w postaci platform, pochylni oraz wind, natomiast brak jest dostosowań w formie informacji głosowych i pętli indukcyjnych.

 

 1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Szkoła posiada 2 parkingi zewnętrzne i 1 wewnętrzny.

Na parkingu zewnętrznym od ulicy Młyńskiej wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu od ulicy Głównej 1 miejsce.

Przed wejściem do budynku G na parkingu wewnętrznym wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Bezpośrednio przed budynkiem Gminnego Centrum Kultury i Promocji jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków można wejść z psem asystującym w ograniczonym zakresie (np. w czasie trwania zajęć lekcyjnych) ze względu na bezpieczeństwo uczniów.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Na terenie obiektów nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego. Obsługa osób niesłyszących realizowana za pośrednictwem poczty elektronicznej. Istnieje również możliwość udostępnienia stanowiska komputerowego do komunikacji w pomieszczeniu biurowym pracownika ds. administracji. Zaleca się jednak wcześniejszy kontakt mailowy.

 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu

Osoby odpowiedzialne

Autor:SP Kobylnica
Odpowiada:admin
Wytworzył:admin
Data ostatniej zmiany:2021-03-24 14:19:36

Archiwum

Data Autor
2020-04-03 10:41 SP Kobylnica zobacz
2019-11-14 18:40 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 471