drukuj

Struktura własnościowa

Szkoła Podstawowa w Lechowie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
  • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
  • Statutu Szkoły 
  • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
  • Planu pracy szkoły,

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Pieniężno.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Nowakowski
Odpowiada:Krzysztof Nowakowski
Wytworzył:Krzysztof Nowakowski
Data ostatniej zmiany:2013-03-25 18:34:30

Archiwum

Data Autor
2013-03-18 13:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 347