Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy
drukuj

Przedmiot działalności

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Organem prowadzącym jest Gmina Nowa Brzeźnica.

Organem nadzoru pedagogicznego jest Łódzki Kurator Oświaty.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022r. poz. 583)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 oraz z 2022r. poz. 655 i 1089) 
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – (Dz. U. z 2017 r., poz.60 ze zm.) 
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022r. poz. 935)
  5. UCHWAŁA NR 128/XXV/21 RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy z siedzibą przy ul. Kościuszki 100, 98-331 Nowa Brzeźnica.
  6. UCHWAŁA NR 142/XXVI/21 RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXV/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 16 lutego 2021 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy z siedzibą przy ul. Kościuszki 100, 98-331 Nowa Brzeźnica.
  7. UCHWAŁA NR 151/XXVIII/21 RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 128/XXV/21 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy z siedzibą przy ul. Kościuszki 100, 98 - 331 Nowa Brzeźnica.
  8. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego  w Nowej Brzeźnicy - Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Nowej Brzeźnicy, Statut  Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy - Przedszkola w Nowej Brzeźnicy.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Szewczyk
Odpowiada:Anna Szewczyk
Wytworzył:Anna Szewczyk
Data ostatniej zmiany:2022-05-25 22:53:26

Archiwum

Data Autor
2022-05-25 22:53 Anna Szewczyk zobacz
2022-05-23 22:34 Anna Szewczyk zobacz
2022-05-23 22:33 Anna Szewczyk zobacz
2022-05-23 22:31 Anna Szewczyk zobacz
2022-05-16 21:30 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 334