Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy
drukuj

Nabór do pracy

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PSYCHOLOGA W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ BRZEŹNICY

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Brzeźnicy, ul. Kościuszki 100, ogłasza nabór na wolne stanowisko – PSYCHOLOGA – 0,5 etatu (11/22)

Początek zatrudnienia: 01.09.2023 r.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie;

- wykształcenie wyższe psychologiczne, z przygotowaniem pedagogicznym;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

- kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

- nieposzlakowana opinia;

- brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku;

- umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizowania pracy własnej;

- odpowiedzialność, pracowitość, systematyczność, kreatywność, wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty:

1) CV, z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

5) oświadczenie o niekaralności,

6) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

7) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie kandydata o treści: „nie byłam (em) skazana (y) prawomocnym wyrokiem sądu o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

Dokumenty aplikacyjne: CV powinno być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Nowej Brzeźnicy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”

Podstawa prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 5 ust. 1 lit.b,art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dz.U. UE.L. z 2016r. Nr 119, str.1

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zespołu przy ul. Kościuszki 100 lub przesłać na adres e-mail: sp@nowabrzeznica.pl.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Nowej Brzeźnicy, ul. Kościuszki 100. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie placówki.Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Szewczyk
Odpowiada:Anna Szewczyk
Wytworzył:Anna Szewczyk
Data ostatniej zmiany:2023-07-16 23:59:41

Archiwum

Data Autor
2022-09-07 22:31 Anna Szewczyk zobacz
2022-09-07 22:30 Anna Szewczyk zobacz
2022-08-05 19:09 Anna Szewczyk zobacz
2022-05-16 21:30 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 429