drukuj

Zamówienia do 30 tysięcy euro

Zapytanie ofertowe nr 76/DEG/JB/2019 – świadczenie usług wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych – medycznych

 

Pełna treść zapytania ofertowego

 


 

Zapytanie ofertowe nr 79/DEG/AK/2019 - dostawa mięsa i produktów mięsnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Pełna treść ogłoszenia 
Propozycja ofertowa w zakresie pakietów I-IX – wersja doc.


Zapytanie ofertowe nr 78/DEG/PW/2019 – przegląd techniczny zbiornika przeciwpożarowego w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

 

Pełna treść zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa – wersja Word

 

Pytania z dnia 18.11.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

Korekta zapytania ofertowego

 


 

Zapytanie ofertowe nr 77/DEG/PW/2019 – wykonanie adaptacji pralni przy SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

 

Pełna treść zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa – wersja Word

 


 

Zapytanie ofertowe nr 75/DEG/AM/2019 - Dostawa belek zaczepowych wraz z zestawem amortyzującym, pasów bezpieczeństwa i insulowania oraz monitorów ekranowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!”

Pełna treść zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa – wersja doc


Zapytanie ofertowe nr 72 – wykonanie awaryjnych robót instalacyjnych w SP ZOZ Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku

Pełna treść zapytania ofertowego
Załączniki do zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa


Zapytanie ofertowe nr 74/DEG/AK/2019 - dostawa bułki tartej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatryzcnego w Toszku

Pełna treść ogłoszenia
propozycja ofertowa – wersja doc. 
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 73/DEG/AT/2019 - dostawa środków czyszczących do pieca konwekcyjno-parowego elektrycznego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w toszku

pełna treść ogłoszenia
propozycja ofertowa – wersja doc. 
pytanie z dnia 29.10.2019 r. – wraz z udzielona odpowiedzią 
29.10.2019 r. – modyfikacja zapytania ofertowego 
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 71/DEG/JB/2019 – zakup talerzy ceramicznych białych, płaskich oraz głębokich z nadrukiem „SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku”

 

Pełna treść zapytania wraz z propozycją ofertową

Pytania z dnia 23.10.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

Pytania z dnia 24.10.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

Korekta zapytania ofertowego

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zapytanie ofertowe nr 70 – zakup odzieży ochronnej oraz obuwia dla pracowników ochrony, wychowawców, pracowników gospodarczych oraz białego personelu

 

Pełna treść zapytania ofertowego
Załącznik nr 1 – propozycja ofertowa
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – wymiary odzieży ochronnej

 

Pytania z dnia 24.10.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

Pytania z dnia 25.10.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe nr 69/DEG/AC/2019 - dostawa leków dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Pełna treść ogłoszenia
propozycja ofertowa – wersja doc
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 68/DEG/PW/2019 – dostawa tlenu medycznego sprężonego dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego

 

Pełna treść zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa

 

Korekta zapytania ofertowego

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 19/DEG/AS/2019 – szkolenie z podnoszenia chorych dla kadry medycznej (pielęgniarki, lekarze) pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Pełna treść zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa – wersja doc
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 


Zapytanie ofertowe nr 67/DEG/PW/2019 - na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

PAKIET I - szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

PAKIET II - szkolenie z obsługi dźwigu towarowo - osobowego

Zapytanie ofertowe wraz z formularzami propozycji ofertowych

 

Pytania z dnia 01.10.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami

Korekta zapytania ofertowego

 

Protokół z otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 11/DEG/AK/2019 - dostawa jogurtów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

pełna treść zapytania ofertowego 
propozycja ofertowa – wersja doc 
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 64/DEG/KP/2019 – usługa ubezpieczenia SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

 

Pełna treść ogłoszenia
Załącznik nr 1 – informacje o Zamawiającym
Załącznik nr 2 – propozycja ofertowa
Załącznik nr 3 – wykaz budynków i budowli
Załącznik nr 4 – wykaz sprzętu (w tym medycznego)

Pytania z dnia 20.09.2019, 23.09.2019, 24.09.2019, 25.092019 wraz z udzielonymi odpowiedziami

Korekta treści ogłoszenia - zmiana terminu napływu propozycji ofertowych

Korekta informacji o Zamawiającym

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe nr 66/DEG/AK/2019 - Dostawa mięsa i produktów mięsnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w zakresie 6 pakietów:
PAKIET I – karczek bez kości
PAKIET II  – Łopatka wieprzowa bez kości
PAKIET III – Szynka wieprzowa bez kości
PAKIET IV – Schab bez kości
PAKIET V – Konserwy mięsne i przetwory mięsne
PAKIET VI – Kurczaki  świeże

pełna treść ogłoszenia
propozycja ofertowa w zakresie pakietów I-VI – wersja doc 
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 65/DEG/AK/2019 - Świadczenie usługi zwalczania szkodników na terenie SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku oraz Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej XVI w Dąbrówce

pełna treść ogłoszenia
propozycja ofertowa – wersja doc 
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe nr 60/DEG/AK/2019 - doatawa szafy magazynowej ze stali nierdzewnej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

pełna treść zapytania ofertowego 
propozycja ofertowa – wersja doc 
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 59/DEG/AK/2019 - dostawa kotłów warzelnych elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Szpita Psychiatrycznego  w Toszku

pełna treść zapytania ofertowego 
propozycja ofertowa – wersja doc 
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe nr 55/DEG/AC/2019 - Badanie przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku za 2019 i 2020 rok

Pełna treść ogłoszenia
Propozycja ofertowa – wersja docx
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe nr 49/DEG/MM/2019- wykonanie inwentaryzacji instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ulicy: Toszek ul. Ludowa 5, Toszek ul. Ludowa 11, Toszek ul. Ludowa 15W, Toszek ul. Gliwicka 5c

Pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 


Zapytanie ofertowe nr 48/DEG/MM/2019- wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ulicy: Toszek ul. Ludowa 5, Toszek ul. Ludowa 11, Toszek ul. Ludowa 15W, Toszek ul. Gliwicka 5c

Pełna treść ogłoszenia
ogłoszenie o unieważnieniu

 


Zapytanie ofertowe nr 47/DEG/MM/2019- wykonanie inwentaryzacji instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ulicy: Toszek ul. Ludowa 5, Toszek ul. Ludowa 11, Toszek ul. Ludowa 15W, Toszek ul. Gliwicka 5c

Pełna treść ogłoszenia
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe nr 46/DEG/MM/2019- wykonanie inwentaryzacji instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych przy ulicy: Toszek ul. Ludowa 5, Toszek ul. Ludowa 11, Toszek ul. Ludowa 15W, Toszek ul. Gliwicka 5c

Pełna treść ogłoszenia

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe nr 45/DEG/MM/2019- wykonanie kontroli okresowej polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, i wentylacyjnych oraz ich czyszczeniu - wykonanie usług kominiarskich w budynkach administrowanych przez SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej (ul. Ludowa 15/3 oraz lokale w budynku 5E)

Pełna treść ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi do postępowania
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Zapytanie ofertowe nr 36/DEG/JB/2019 – koszenie raz w miesiącu terenów zielonych na terenie szpitala

 

Pełna treść zapytania wraz z propozycją ofertową

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 


Zapytanie ofertowe nr 33/DEG/AS/2019 – Dostawa wózków platformowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Pełna treść zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa – wersja doc
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Zapytanie ofertowe nr 30/DEG/AS/2019 – Dostawa biurek dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

pełna treść zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa – wersja doc
Pytania z dnia 30.04 i 06.05 wraz z udzielonymi odpowiedziami
Zmiana terminu składania propozycji ofertowych
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 27/DEG/AK/2019 - dostawa pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

pełna treść zapytania ofertowego 
propozycja ofertowa – wersja doc. 
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
drugie ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
ogłoszenie o unieważnieniu postępowania


Zapytanie ofertowe 25/DEG/AK/2019 - dostawa artykułów spożywczych, przypraw i podobnych produktów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku z podziałem na 13 pakietów

pełna treść zapytania ofertowego 
propozycja ofertowa – wersja doc. 
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
drugie ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów IV, V, X


Zapytanie ofertowe nr 23/DEG/AT/2019 - dostawa wody mineralnej lub źródlanej niegazowanej dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

pełna treść zapytania ofertowego
propozycja ofertowa – wersja doc. 
pytania z dnia 25.03.2019 wraz z udzielonymi odpowiedziami 
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zapytanie ofertowe nr 16/DEG/AS/2019 – Dostawa wózków do sprzątania, wózków do bielizny oraz wózków platformowych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Pełna treść zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa w zakresie pakietów I-III
Pytania z dnia 08.03.2019 r. oraz 11.03.2019 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
11.03.2019 r. modyfikacja zapytania ofertowego
Pytanie z dnia 11.03.2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pakiet I i III i unieważnieniu pakiet II

 


Zapytanie ofertowe nr 14/DEG/AS/2019 – Dostawa biurek oraz stołów laboratoryjnych dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!

Pełna treść zapytania ofertowego
Propozycja ofertowa w zakresie pakietów I i II – wersja doc
Pytanie z dnia 06.03.2019 r. wraz z udzieloną odpowiedzią
07.03.2019 r. modyfikacja zapytania ofertowego
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


5/DEG/AS/2019 - Rozbiórka budynków gospodarczych SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku

Pełna treść ogłoszenia
Propozycja ofertowa pakiet I – wersja doc
Propozycja ofertowa pakiet II – wersja doc
Informacja z otwarcia propozycji ofertowych
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietów I i II
Drugie ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu II


 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Majowski
Odpowiada:Justyna Barys
Wytworzył:Justyna Barys
Data ostatniej zmiany:2019-11-21 12:32:40

Archiwum

Data Autor
2019-11-20 13:09 Paweł Majowski zobacz
2019-11-20 10:31 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-11-18 08:20 Paweł Majowski zobacz
2019-11-14 11:09 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-11-12 10:53 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-11-06 13:43 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-11-04 13:53 Paweł Majowski zobacz
2019-11-04 12:53 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-11-04 11:05 Paweł Majowski zobacz
2019-10-31 10:53 Paweł Majowski zobacz
2019-10-30 10:46 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-10-29 12:38 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-10-28 08:24 Paweł Majowski zobacz
2019-10-25 13:51 Paweł Majowski zobacz
2019-10-25 13:17 Paweł Majowski zobacz
2019-10-25 12:24 Paweł Majowski zobacz
2019-10-25 11:09 Paweł Majowski zobacz
2019-10-25 09:00 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-10-25 08:12 Paweł Majowski zobacz
2019-10-24 12:51 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-10-24 12:10 Paweł Majowski zobacz
2019-10-24 10:26 Paweł Majowski zobacz
2019-10-23 08:24 Paweł Majowski zobacz
2019-10-22 12:31 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-10-22 12:29 Paweł Majowski zobacz
2019-10-16 13:58 Paweł Majowski zobacz
2019-10-15 13:49 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-10-15 10:47 Paweł Majowski zobacz
2019-10-09 13:41 Paweł Majowski zobacz
2019-10-08 09:18 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-10-07 09:47 Paweł Majowski zobacz
2019-10-04 09:34 Katarzyna Podkowa zobacz
2019-10-04 09:33 Katarzyna Podkowa zobacz
2019-10-03 10:53 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-10-01 13:55 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-10-01 09:01 Paweł Majowski zobacz
2019-09-27 12:54 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-09-26 13:05 Paweł Majowski zobacz
2019-09-26 10:46 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-09-25 14:43 mgr Katarzyna podkowa zobacz
2019-09-18 11:03 Paweł Majowski zobacz
2019-09-18 10:15 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-09-04 09:21 Paweł Majowski zobacz
2019-08-29 11:00 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-08-26 11:51 Paweł Majowski zobacz
2019-08-26 11:29 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-08-22 13:27 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-08-22 09:46 Paweł Majowski zobacz
2019-08-21 13:50 Paweł Majowski zobacz
2019-08-12 12:41 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-08-08 14:50 Paweł Majowski zobacz
2019-08-08 14:16 Paweł Majowski zobacz
2019-08-08 11:40 Paweł Majowski zobacz
2019-08-08 11:25 Paweł Majowski zobacz
2019-08-08 09:13 Paweł Majowski zobacz
2019-08-02 13:13 Paweł Majowski zobacz
2019-08-01 13:08 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-08-01 12:25 Paweł Majowski zobacz
2019-07-26 11:52 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-26 11:01 Paweł Majowski zobacz
2019-07-23 14:09 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-19 09:51 Paweł Majowski zobacz
2019-07-15 14:35 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-12 11:45 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-07-12 11:43 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-09 10:09 Paweł Majowski zobacz
2019-07-08 13:36 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-04 14:29 mgr Katarzyna Podkowa zobacz
2019-07-02 13:45 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-02 10:39 mgr Katarzyna podkowa zobacz
2019-07-02 10:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-01 11:55 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-01 10:03 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-07-01 09:02 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-06-28 11:58 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-06-28 08:48 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-06-28 08:48 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-06-25 11:08 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-06-25 11:08 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-06-25 11:07 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-06-19 13:51 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-06-18 12:18 mgr Katarzyna podkowa zobacz
2019-06-10 12:17 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-05-31 10:42 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-05-30 09:09 Paweł Majowski zobacz
2019-05-29 13:04 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-05-28 11:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-05-27 13:07 Paweł Majowski zobacz
2019-05-23 10:55 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-05-20 11:25 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-05-20 09:51 Paweł Majowski zobacz
2019-05-20 09:26 Paweł Majowski zobacz
2019-05-20 09:15 Paweł Majowski zobacz
2019-05-13 14:09 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-05-09 10:43 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-05-09 09:09 Paweł Majowski zobacz
2019-05-08 13:40 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-05-08 13:32 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-05-07 13:36 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-05-06 12:32 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-25 13:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-25 13:30 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-24 13:50 Paweł Majowski zobacz
2019-04-17 12:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-17 11:44 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-04-10 10:42 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-10 10:24 Paweł Majowski zobacz
2019-04-09 09:58 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-04-08 12:41 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-04-04 12:02 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-04 10:52 Aeksandra Koczorek zobacz
2019-04-03 09:39 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-03 09:18 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-03 09:10 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-04-02 08:18 Paweł Majowski zobacz
2019-03-29 10:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-29 10:11 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-03-29 09:45 Paweł Majowski zobacz
2019-03-28 14:51 Paweł Majowski zobacz
2019-03-26 13:37 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-03-26 13:36 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-03-26 13:33 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-03-26 13:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-26 13:20 Paweł Majowski zobacz
2019-03-26 10:18 Paweł Majowski zobacz
2019-03-26 09:53 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-03-25 14:00 Paweł Majowski zobacz
2019-03-25 08:48 Paweł Majowski zobacz
2019-03-22 14:49 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-22 12:36 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-03-22 09:51 Aleksandra Koczorek zobacz
2019-03-21 11:45 mgr inż Anna Misztela zobacz
2019-03-19 13:25 Paweł Majowski zobacz
2019-03-19 13:22 Paweł Majowski zobacz
2019-03-19 10:53 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-03-15 13:08 Paweł Majowski zobacz
2019-03-14 10:06 Paweł Majowski zobacz
2019-03-12 11:33 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-03-11 12:01 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-11 09:13 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-08 09:26 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-07 11:56 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-07 11:44 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-03-06 10:59 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-06 10:51 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-06 10:35 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-05 14:17 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-03-05 11:37 Paweł Majowski zobacz
2019-03-01 10:51 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-02-28 13:49 Paweł Majowski zobacz
2019-02-28 12:09 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-02-26 12:27 Paweł Majowski zobacz
2019-02-25 11:15 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-02-22 10:37 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-02-22 10:36 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-02-20 08:45 mgr Katarzyna Podkowa zobacz
2019-02-07 10:02 Paweł Majowski zobacz
2019-02-07 09:22 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-02-06 14:45 Paweł Majowski zobacz
2019-02-06 14:45 Paweł Majowski zobacz
2019-02-05 09:31 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-02-01 11:12 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-01-31 12:09 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-01-29 09:16 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-22 08:27 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-17 11:43 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-01-17 09:15 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-16 12:20 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2019-01-14 13:36 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-08 10:52 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-08 09:19 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2019-01-08 09:01 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-01-08 09:00 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-01-08 08:59 mgr Angelika Sierla zobacz
2019-01-04 12:40 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-12-21 09:10 Paweł Majowski zobacz
2018-12-21 09:06 Paweł Majowski zobacz
2018-12-21 09:06 Paweł Majowski zobacz
2018-12-20 14:39 Paweł Majowski zobacz
2018-12-19 13:33 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-12-18 11:58 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-12-18 09:32 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-12-14 11:18 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-12-10 12:01 Paweł Majowski zobacz
2018-12-06 14:06 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-11-30 09:33 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-11-29 14:32 Paweł Majowski zobacz
2018-11-27 12:41 Paweł Majowski zobacz
2018-11-21 14:01 Paweł Majowski zobacz
2018-11-19 11:21 Paweł Majowski zobacz
2018-11-16 14:00 Paweł Majowski zobacz
2018-11-14 13:34 Paweł Majowski zobacz
2018-11-13 09:08 Paweł Majowski zobacz
2018-11-09 09:03 Paweł Majowski zobacz
2018-10-31 11:55 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-10-31 10:51 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-30 08:51 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-29 14:29 Paweł Majowski zobacz
2018-10-26 12:09 Paweł Majowski zobacz
2018-10-25 14:24 Paweł Majowski zobacz
2018-10-19 11:40 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-18 11:33 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-10-18 11:33 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-10-17 14:44 Paweł Majowski zobacz
2018-10-17 13:02 Paweł Majowski zobacz
2018-10-16 14:27 Paweł Majowski zobacz
2018-10-16 10:52 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-10 14:28 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-10 12:05 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-10-08 10:40 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-09-28 07:56 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-09-21 13:47 Paweł Majowski zobacz
2018-09-21 10:12 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-09-18 14:11 Paweł Majowski zobacz
2018-09-14 10:12 Paweł Majowski zobacz
2018-09-14 10:11 Paweł Majowski zobacz
2018-09-05 12:52 Paweł Majowski zobacz
2018-08-31 13:45 Paweł Majowski zobacz
2018-08-31 13:42 Paweł Majowski zobacz
2018-08-31 12:34 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-08-28 14:46 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-08-27 11:32 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-08-24 12:50 Paweł Majowski zobacz
2018-08-22 13:44 Paweł Majowski zobacz
2018-08-21 12:53 Paweł Majowski zobacz
2018-08-21 11:43 Paweł Majowski zobacz
2018-08-20 11:49 Paweł Majowski zobacz
2018-08-20 08:55 Paweł Majowski zobacz
2018-08-16 13:07 Paweł Majowski zobacz
2018-08-16 12:00 Paweł Majowski zobacz
2018-07-25 11:42 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-07-05 12:36 Paweł Majowski zobacz
2018-06-22 12:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-06-22 07:41 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-06-21 13:46 Paweł Majowski zobacz
2018-06-14 13:31 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-06-12 09:49 Paweł Majowski zobacz
2018-06-06 12:25 Paweł Majowski zobacz
2018-06-06 11:59 Paweł Majowski zobacz
2018-06-06 10:22 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-06-05 14:19 Paweł Majowski zobacz
2018-05-23 08:06 Paweł Majowski zobacz
2018-05-22 12:52 Paweł Majowski zobacz
2018-05-22 12:33 Paweł Majowski zobacz
2018-05-21 11:01 mgr inż Anna Misztela zobacz
2018-05-16 12:45 mgr inż Anna Misztela zobacz
2018-05-16 12:43 mgr inż Anna Misztela zobacz
2018-05-16 12:33 Paweł Majowski zobacz
2018-05-16 12:03 Paweł Majowski zobacz
2018-05-15 13:08 mgr inż Anna Misztela zobacz
2018-05-15 12:45 Paweł Majowski zobacz
2018-05-14 12:55 mgr inż Anna Misztela zobacz
2018-05-14 10:42 mgr inż Anna Misztela zobacz
2018-05-10 14:22 Paweł Majowski zobacz
2018-05-10 11:33 Paweł Majowski zobacz
2018-05-09 10:34 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-05-02 08:41 Paweł Majowski zobacz
2018-04-27 13:47 Paweł Majowski zobacz
2018-04-26 10:11 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-04-25 13:44 Paweł Majowski zobacz
2018-04-25 13:43 Paweł Majowski zobacz
2018-04-25 12:04 Paweł Majowski zobacz
2018-04-24 13:36 mgr Sandra Błażytko zobacz
2018-04-18 12:34 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-04-17 13:54 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-04-12 13:29 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-04-11 11:31 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-04-06 08:38 mgr Sandra Błażytko zobacz
2018-03-29 10:57 Paweł Majowski zobacz
2018-03-29 10:50 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-03-29 09:35 Paweł Majowski zobacz
2018-03-26 13:49 Paweł Majowski zobacz
2018-03-26 13:29 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-03-23 13:05 mgr Sandra Błażytko zobacz
2018-03-23 11:07 Paweł Majowski zobacz
2018-03-22 11:54 Paweł Majowski zobacz
2018-03-21 13:06 Paweł Majowski zobacz
2018-03-21 10:31 Paweł Majowski zobacz
2018-03-21 10:09 Paweł Majowski zobacz
2018-03-19 14:13 Paweł Majowski zobacz
2018-03-19 13:34 Paweł Majowski zobacz
2018-03-19 13:22 Paweł Majowski zobacz
2018-03-16 12:27 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-03-16 10:21 Paweł Majowski zobacz
2018-03-16 09:56 Paweł Majowski zobacz
2018-03-16 09:47 Paweł Majowski zobacz
2018-03-16 09:17 Paweł Majowski zobacz
2018-03-16 09:17 Paweł Majowski zobacz
2018-03-13 11:12 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-03-13 11:03 Paweł Majowski zobacz
2018-03-07 14:37 Paweł Majowski zobacz
2018-03-07 08:42 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-03-06 01:13 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-03-02 09:36 Paweł Majowski zobacz
2018-03-01 11:03 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2018-03-01 10:55 Paweł Majowski zobacz
2018-02-28 15:07 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-02-28 15:07 mgr Angelika Sierla zobacz
2018-02-28 11:14 Paweł Majowski zobacz
2018-02-27 10:04 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-02-23 13:54 Paweł Majowski zobacz
2018-02-23 13:54 Paweł Majowski zobacz
2018-02-23 11:20 Paweł Majowski zobacz
2018-02-21 13:30 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-02-21 13:29 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-02-20 14:02 mgr Sandra Błażytko zobacz
2018-02-20 13:49 Paweł Majowski zobacz
2018-02-16 13:45 Paweł Majowski zobacz
2018-02-16 10:00 Paweł Majowski zobacz
2018-02-13 14:38 Paweł Majowski zobacz
2018-02-13 10:59 mgr inż Anna Misztela zobacz
2018-02-06 12:15 Paweł Majowski zobacz
2018-02-06 12:10 mgr Sandra Błażytko zobacz
2018-02-06 10:07 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-02-02 14:57 Paweł Majowski zobacz
2018-02-02 10:59 mgr inż Anna Misztela zobacz
2018-01-31 12:05 mgr inż Anna Misztela zobacz
2018-01-26 10:01 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-01-25 09:40 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2018-01-22 12:23 Paweł Majowski zobacz
2018-01-22 09:57 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-01-19 14:07 Paweł Majowski zobacz
2018-01-19 11:31 Aleksandra Koczorek zobacz
2018-01-19 09:25 Paweł Majowski zobacz
2018-01-19 08:53 Paweł Majowski zobacz
2018-01-19 08:50 Angelika Tomanek zobacz
2018-01-11 13:58 Angelika Tomanek zobacz
2018-01-11 12:03 Paweł Majowski zobacz
2018-01-10 11:09 Paweł Majowski zobacz
2018-01-09 12:46 Paweł Majowski zobacz
2018-01-05 10:54 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-12-20 09:38 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-12-18 14:26 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-12-15 09:57 Paweł Majowski zobacz
2017-12-15 09:25 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2017-12-13 13:35 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-12-01 11:14 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-11-29 12:45 Sandra Błażytko zobacz
2017-11-28 10:55 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-11-23 12:46 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-11-22 11:37 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-11-20 11:09 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-11-20 11:08 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-11-20 10:57 mgr Sandra Błażytko zobacz
2017-11-17 11:15 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-11-07 12:32 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-11-06 10:24 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-10-30 10:28 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-10-26 11:51 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-10-23 10:51 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-10-20 09:13 Paweł Majowski zobacz
2017-10-20 09:12 Paweł Majowski zobacz
2017-10-12 08:55 Jola Tatol Kapsa zobacz
2017-10-11 12:38 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-10-05 12:38 Jola Tatol Kapsa zobacz
2017-10-04 13:05 Jola Tatol Kapsa zobacz
2017-09-28 13:46 Jola Tatol Kapsa zobacz
2017-09-28 13:34 Jola Tatol Kapsa zobacz
2017-09-27 14:55 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-09-22 13:17 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-09-21 14:39 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-09-21 14:37 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-09-19 13:27 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-09-19 09:50 Anna Kotulska zobacz
2017-09-19 07:58 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-09-06 13:11 Anna Kotulska zobacz
2017-09-01 09:54 Anna Kotulska zobacz
2017-08-31 11:31 Anna Kotulska zobacz
2017-08-30 10:07 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-08-29 12:41 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-08-28 10:23 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-08-22 11:16 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-08-22 11:14 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-08-16 12:30 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-08-11 12:47 Paweł Majowski zobacz
2017-08-11 12:46 Paweł Majowski zobacz
2017-08-09 10:50 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-08-08 11:19 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-08-07 10:06 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-08-04 12:42 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-08-04 12:41 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-08-04 12:39 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-08-01 10:00 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-07-31 09:46 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-07-25 10:08 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-07-25 10:06 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-07-25 10:04 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-07-25 10:03 mgr Angelika Sierla zobacz
2017-07-18 11:59 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-07-18 11:57 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2017-07-18 11:29 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-07-12 14:00 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-07-12 13:15 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-28 10:36 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-27 09:40 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-26 13:36 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-26 09:05 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-26 08:54 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-26 08:52 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-26 08:50 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-26 08:45 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-20 11:42 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-06 13:04 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-06-02 12:11 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-05-19 12:44 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-05-04 13:19 Magdalena Golombek zobacz
2017-04-26 13:25 Magdalena Golombek zobacz
2017-04-26 13:11 Magdalena Golombek zobacz
2017-04-21 13:45 Magdalena Golombek zobacz
2017-04-20 09:58 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-04-19 12:54 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-04-07 12:26 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-04-07 12:26 Magdalena Golombek zobacz
2017-04-05 12:16 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-04-05 11:39 Magdalena Golombek zobacz
2017-04-04 09:03 Magdalena Golombek zobacz
2017-04-03 11:58 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-03-30 13:37 Magdalena Golombek zobacz
2017-03-29 13:16 Paweł Majowski zobacz
2017-03-29 11:47 Magdalena Golombek zobacz
2017-03-29 11:40 Magdalena zobacz
2017-03-22 11:40 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-03-21 11:06 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-03-20 13:48 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-03-20 13:47 Anna Kotulska zobacz
2017-03-14 08:50 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-03-13 10:22 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-03-08 08:31 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-03-07 11:45 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-03-07 11:28 Magdalena Golombek zobacz
2017-03-07 10:28 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-03-07 10:18 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-03-03 13:43 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-03-03 13:33 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-03-03 12:14 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-03-03 09:00 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-03-01 09:56 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-02-28 14:05 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-27 13:18 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-27 09:54 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-02-23 14:08 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-02-22 14:23 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-02-22 12:58 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-22 12:52 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-22 12:47 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-22 12:22 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-21 11:30 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-02-10 14:17 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-10 12:08 Magdalena Golombek zobacz
2017-02-09 13:33 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-09 11:02 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-02-09 11:00 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-02-08 13:24 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-08 13:03 Magdalena Golombek zobacz
2017-02-07 12:28 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-02-07 11:57 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-02-06 13:26 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-06 10:33 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-02-03 13:50 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-03 08:05 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-03 08:03 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-03 08:01 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-02 14:53 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-02 14:49 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-02 14:45 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2017-02-01 14:16 Paweł Majowski zobacz
2017-02-01 10:38 Paweł Majowski zobacz
2017-01-27 11:28 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-01-25 10:14 Aleksandra Koczorek zobacz
2017-01-23 13:45 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-12-29 10:46 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-12-08 09:54 Magdalena Golombek zobacz
2016-12-07 10:09 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-12-06 09:07 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-12-02 13:53 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-12-02 13:47 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-12-02 11:29 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-12-02 11:27 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-12-02 10:28 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-12-02 10:27 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-12-02 10:26 mgr Angelika Sierla zobacz
2016-12-01 13:11 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-11-28 11:01 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-11-24 09:10 Anna Kotulska zobacz
2016-11-23 12:17 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-11-18 09:12 Anna Kotulska zobacz
2016-11-18 08:39 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-11-18 08:30 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-11-15 14:08 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-11-15 11:35 Anna Kotulska zobacz
2016-11-15 11:34 Anna Kotulska zobacz
2016-11-14 11:08 Magdalena Golombek zobacz
2016-11-10 11:00 Magdalena Golombek zobacz
2016-11-10 10:44 Magdalena Golombek zobacz
2016-11-08 14:26 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-11-07 14:01 Magdalena Golombek zobacz
2016-11-07 12:39 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-11-04 09:25 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-11-03 12:30 Magdalena Golombek zobacz
2016-11-03 12:06 Magdalena Golombek zobacz
2016-11-03 10:56 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-28 11:51 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-10-28 11:50 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-10-27 08:50 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-10-27 01:53 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-10-26 12:51 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-25 10:38 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-21 09:45 mgr inż. Anna Kotulska zobacz
2016-10-21 09:33 mgr inż.Anna Kotulska zobacz
2016-10-21 09:31 mgr inż.Anna Kotulska zobacz
2016-10-19 10:01 mgr inż.Anna Misztela zobacz
2016-10-18 09:26 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-17 10:11 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-13 13:26 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-13 13:09 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-13 12:35 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-12 10:57 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-12 10:50 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-12 10:45 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-10 11:10 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-10-04 10:45 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-09-15 10:52 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-09-13 11:20 mgr inż. Anna Misztela zobacz
2016-09-07 12:16 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-08-25 10:55 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-08-24 11:19 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-08-24 10:39 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-08-09 12:11 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-08-05 10:49 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-08-03 07:57 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-07-29 10:28 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-07-29 10:26 mgr inż. Anna Skandy zobacz
2016-07-05 08:52 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-06-29 11:28 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-06-21 13:33 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-06-16 13:20 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-06-15 11:25 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-06-10 12:38 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-06-06 14:09 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-06-06 13:34 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-05-31 13:47 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-05-31 11:06 Iwona Dolińska zobacz
2016-05-30 13:08 Iwona Dolińska zobacz
2016-05-24 14:17 Iwona Dolińska zobacz
2016-05-18 13:39 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-05-16 13:43 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-05-13 13:15 Iwona Dolińska zobacz
2016-05-13 11:18 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-05-13 11:15 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-05-10 09:47 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-05-05 08:32 Iwona Dolińska zobacz
2016-04-21 09:46 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-04-21 09:30 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-04-19 14:26 Iwona Dolińska zobacz
2016-04-15 09:07 Iwona Dolińska zobacz
2016-03-31 12:29 Iwona Dolińska zobacz
2016-03-21 12:35 Iwona Dolińska zobacz
2016-03-21 11:51 Iwona Dolińska zobacz
2016-03-16 13:44 Iwona Dolińska zobacz
2016-03-16 12:47 Iwona Dolińska zobacz
2016-03-15 11:46 Sandra Błażytko zobacz
2016-03-09 13:02 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-03-09 13:02 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-02-29 12:11 Sandra Błażytko zobacz
2016-02-26 08:31 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-02-25 13:47 Iwona Dolińska zobacz
2016-02-18 14:22 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-02-17 10:54 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-02-15 10:19 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-02-12 13:31 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-02-10 11:17 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-02-03 14:03 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-02-02 14:43 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-02-02 14:32 Jola Tatol Kapsa zobacz
2016-02-02 12:35 Iwona Dolińska zobacz
2016-01-29 13:01 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-01-29 11:48 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-01-29 11:35 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-01-28 12:06 Sandra Błażytko zobacz
2016-01-27 10:01 Iwona Dolińska zobacz
2016-01-26 10:41 Sandra Błażytko zobacz
2016-01-21 13:00 Sandra Błażytko zobacz
2016-01-20 13:42 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-01-19 12:48 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-01-19 11:07 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-01-19 10:50 Sandra Błażytko zobacz
2016-01-18 13:35 Sandra Błażytko zobacz
2016-01-18 13:34 Sandra Błażytko zobacz
2016-01-14 14:55 Iwona Dolińska zobacz
2016-01-14 10:01 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2016-01-13 12:36 Iwona Dolińska zobacz
2016-01-11 09:49 Aleksandra Koczorek zobacz
2016-01-04 14:02 Iwona Dolińska zobacz
2016-01-04 13:44 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-12-29 14:27 Iwona Dolińska zobacz
2015-12-29 14:02 Iwona Dolińska zobacz
2015-12-29 13:41 Iwona Dolińska zobacz
2015-12-17 14:34 Iwona Dolińska zobacz
2015-12-17 14:18 Iwona Dolińska zobacz
2015-12-17 13:44 Iwona Dolińska zobacz
2015-12-14 12:56 Iwona Dolińska zobacz
2015-12-11 12:40 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-12-01 08:52 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-25 09:50 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-20 11:54 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-11-19 14:22 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-19 14:00 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-18 12:59 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-12 12:43 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-10 13:16 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-10 12:25 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-05 14:13 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-04 12:48 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-02 13:50 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-02 12:34 Iwona Dolińska zobacz
2015-11-02 12:30 Iwona Dolińska zobacz
2015-10-26 12:58 Aleksandra Koczorek zobacz
2015-10-26 10:58 Iwona Dolińska zobacz
2015-10-26 10:30 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-10-23 14:00 Iwona Dolińska zobacz
2015-10-22 12:55 Iwona Dolińska zobacz
2015-10-22 11:52 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-10-21 10:09 Aleksandra Koczorek zobacz
2015-10-19 12:54 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-10-14 13:11 Aleksandra Koczorek zobacz
2015-10-08 14:59 Jola Tatol Kapsa zobacz
2015-10-08 14:57 Jola Tatol Kapsa zobacz
2015-10-08 14:55 Jola Tatol Kapsa zobacz
2015-10-07 13:54 Sandra Błażytko zobacz
2015-10-07 13:18 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-10-05 14:34 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-10-02 09:08 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-10-01 14:18 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-10-01 11:10 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-10-01 10:13 Iwona Dolińska zobacz
2015-09-30 14:05 Iwona Dolińska zobacz
2015-09-29 13:25 Iwona Dolińska zobacz
2015-09-25 14:31 Iwona Dolińska zobacz
2015-09-25 09:03 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-09-24 14:22 Iwona Dolińska zobacz
2015-09-24 13:40 Iwona Dolińska zobacz
2015-09-18 10:40 Iwona Dolińska zobacz
2015-09-18 09:48 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-09-16 14:28 Iwona Dolińska zobacz
2015-09-07 13:26 Iwona Dolińska zobacz
2015-09-03 11:48 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-09-03 10:07 Sandra Błażytko zobacz
2015-09-03 04:42 Iwona Dolińska zobacz
2015-09-02 13:43 Sandra Błażytko zobacz
2015-09-01 09:52 Iwona Dolińska zobacz
2015-08-28 13:56 Jola Tatol Kapsa zobacz
2015-08-28 10:54 Iwona Dolińska zobacz
2015-08-26 10:12 Sandra Błażytko zobacz
2015-08-18 10:44 Sandra Błażytko zobacz
2015-08-05 13:29 Sandra Błażytko zobacz
2015-07-02 13:26 Sandra Błażytko zobacz
2015-06-24 11:22 Sandra Błażytko zobacz
2015-06-17 09:16 Iwona Dolińska zobacz
2015-06-17 08:53 Sandra Błażytko zobacz
2015-06-03 12:14 Iwona Dolińska zobacz
2015-05-29 13:42 Iwona Dolińska zobacz
2015-05-29 13:41 Iwona Dolińska zobacz
2015-05-29 07:44 Sandra Błażytko zobacz
2015-05-28 14:01 Sandra Błażytko zobacz
2015-05-28 13:56 Iwona Dolińska zobacz
2015-05-20 10:10 Aleksandra Koczorek zobacz
2015-05-18 09:33 Sandra Błażytko zobacz
2015-05-12 11:36 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-05-08 13:20 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-05-08 13:19 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-05-08 09:34 Aleksandra Koczorek zobacz
2015-05-08 09:33 Aleksandra Koczorek zobacz
2015-04-28 11:52 Aleksandra Koczorek zobacz
2015-04-28 08:56 Aleksandra Koczorek zobacz
2015-04-24 13:02 Iwona Dolińska zobacz
2015-04-21 14:22 Iwona Dolińska zobacz
2015-04-20 13:20 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-04-17 11:49 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-04-17 11:44 Sandra Błażytko zobacz
2015-04-17 11:44 Sandra Błażytko zobacz
2015-04-17 11:17 Aleksandra Koczorek zobacz
2015-04-17 11:10 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-03-02 11:13 Jola Tatol-Kapsa zobacz
2015-02-26 12:59 Paweł Majowski zobacz
2015-02-26 12:52 Paweł Majowski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 35688