Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. Jakuba Wejhera
drukuj

Struktura własnościowa, majątek


Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo-księgową jako jednostka budżetowa samofinansująca się.


Majątek SP im.J.Wejhera w Górze
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Gminy Wejherowo.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Gminy Wejherowo.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada Gmina Wejherowo.Kompetencje dyrektora , Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,  i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły.

 

 


Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

 

 • Księga inwentarzowa
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja akt osobowych
 • Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia nauczycielskiego
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej
 • Księga zastępstw
 • Księga zarządzeń wewnętrznych
 • Księga ewidencji dzieci
 • Księga uczniów
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 • Rejestr korespondencji
 • Archiwum dokumentacji szkoły

 

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów lub duplikat danego dokumentu powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Schmidt
Odpowiada:Piotr Schmidt
Wytworzył:Piotr Schmidt
Data ostatniej zmiany:2021-06-10 00:18:17

Archiwum

Data Autor
2021-06-10 00:17 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:16 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:16 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:16 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:16 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:16 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:15 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:15 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:14 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:14 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:14 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:13 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:13 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:13 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-10 00:13 Piotr Schmidt zobacz
2021-06-09 23:48 Piotr Schmidt zobacz
2021-01-26 21:04 Piotr Schmidt zobacz
2021-01-25 16:07 Piotr Schmidt zobacz
2019-09-16 23:17 Piotr Schmidt zobacz
2019-05-06 23:07 Piotr Schmidt zobacz
2019-05-06 23:04 Piotr Schmidt zobacz
2011-04-08 18:31 Piotr Schmidt zobacz
2011-04-08 18:31 Piotr Schmidt zobacz
2011-04-08 18:22 Piotr Schmidt zobacz
2011-04-08 18:20 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 648