Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
drukuj

Nabór do pracy

OGŁOSZENIE O PRACY

 

 1. Stanowisko: woźny - konserwator

 

 1. Miejsce wykonywania pracy: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego w Złotowie, ul. Szkolna 3, 77-400 Złotów

 

 1. Wymiar czasu pracy: ½ etatu

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • minimum wykształcenie zawodowe

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu szkolnego,
 • wykonywanie drobnych napraw i poprawek, nie wymagających specjalistycznej wiedzy fachowej,
 • dbanie o czystość i estetykę otoczenia szkoły,
 • dokonywanie bieżących i okresowych przeglądów budynku szkoły i pomieszczeń oraz ich wyposażenia pod kątem ich zabezpieczenia i stanu,
 • wykonywanie innych czynności związanych ze stanowiskiem pracy zleconych przez dyrektora

 

 1. Warunki pracy i płacy:

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze ½ etatu. Wynagrodzenie ustalone zgodnie
z kategorią zaszeregowania pracowników samorządowych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty prosimy składać w sekretariacie WSCKZiU w Złotowie. ul. Szkolna 3 (II piętro) w dniach pn. – pt. w godzinach 8:00-16:00 lub przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wsckziu-zlotow.pl z dopiskiem „Nabór – konserwator”  do dnia 26 lutego 2021 r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Podgajna
Odpowiada:Katarzyna Horeczy-Grunau
Wytworzył:Elżbieta Podgajna
Data ostatniej zmiany:2021-02-15 14:19:20

Archiwum

Data Autor
2020-07-01 10:58 Elżbieta Podgajna zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 439