Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Zarządzenie nr RK/0210/20/2013 z dnia 02 09 2013

Zarządzenie nr RK/0210/20/2013
Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
z dnia 2 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

Działając na podstawie § 21 ust. 4 pkt 22 oraz ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, po zatwierdzeniu przez Założyciela uchwałą nr 8/2013-07-05 oraz po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Regulaminie wynagradzania pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się zmiany, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

Rektor WSFiZ
Dr hab. Józef Szabłowski, Prof. WSFiZ

Osoby odpowiedzialne

Autor:WSFIZ
Odpowiada:WSFIZ
Wytworzył:WSFIZ
Data ostatniej zmiany:2013-09-04 14:24:20

Archiwum

Data Autor
2013-09-04 14:24 WSFIZ zobacz
2013-09-04 14:23 WSFIZ zobacz
2013-09-04 14:18 WSFIZ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 818