Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Zarządzenie nr RK/0210/13/2014 z dnia 28 maja 2014

Zarządzenie nr RK/0210/13/2014

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe

oraz Instrukcji finansowej

w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

na rok akademicki 2014/2015

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 4 i art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 21 ust. 4 pkt 33 i ust. 5 Statutu Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz uchwał nr 1/2014-05-09 oraz 2/2014-05-09 Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki w Białymstoku z dnia 9 maja 2014 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się:

1) wzór umowy o studia wyższe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) wzór umowy o studia wyższe dla studentów studiów przemiennych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

- oraz stanowiącą załącznik do umowy o studia wyższe i umowy o studia wyższe dla studentów studiów przemiennych Instrukcję finansową na rok akademicki 2014/2015dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim 2014/2015 oraz podczas rekrutacji na rok akademicki 2014/2015, a w odniesieniu do studentów studiów przemiennych także w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016.

 

 

 

                                                                                                   Rektor WSFiZ

 

Dr hab., Prof. WSFiZ  Józef Szabłowski

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:WSFIZ
Odpowiada:WSFIZ
Wytworzył:WSFIZ
Data ostatniej zmiany:2014-07-11 15:50:37

Archiwum

Data Autor
2014-07-11 15:47 WSFIZ zobacz
2014-07-11 15:40 WSFIZ zobacz
2014-07-11 15:39 WSFIZ zobacz
2014-06-10 16:08 WSFIZ zobacz
2014-06-10 16:04 WSFIZ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 744