Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Zarządzenie_Instrukcja finansowa 2015/2016

Zarządzenie nr RK/021/12/2015

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe oraz Instrukcji finansowej w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016

 

Na podstawie art. 99 ust. 4 i art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 21 ust. 4 pkt 33 i ust. 5 Statutu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz uchwał nr 7/2015-05-15 oraz 8/2015-05-15 Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki w Białymstoku z dnia 15 maja 2015 r., zarządza się co następuje:

§ 1.

W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się: 1) wzór umowy o studia wyższe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; 2) wzór umowy o studia wyższe dla studentów studiów przemiennych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia - oraz stanowiącą załącznik do umowy o studia wyższe i umowy o studia wyższe dla studentów studiów przemiennych Instrukcję finansową na rok akademicki 2015/2016 dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim 2015/2016 oraz podczas rekrutacji na rok akademicki 2015/2016, a w odniesieniu do studentów studiów przemiennych także w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

 

Rektor WSFiZ Doc. dr Edward Hościłowicz

Osoby odpowiedzialne

Autor:WSFIZ
Odpowiada:WSFIZ
Wytworzył:WSFIZ
Data ostatniej zmiany:2015-08-18 10:15:42

Archiwum

Data Autor
2015-06-16 11:59 WSFIZ zobacz
2015-06-16 11:52 WSFIZ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 971