Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Zarz. nr 13.2015

Zarządzenie nr RK/021/13/2015

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz kursach dokształcających,

Instrukcji finansowej dla Słuchaczy

studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz wysokości opłat za studia podyplomowe, studia MBA i kursy dokształcające na rok akademicki 2015/2016

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 4 i art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  z 2012 r. , poz. 572 z późn. zm.), § 21 ust. 4 pkt 33 i ust. 5 Statutu Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz uchwał nr 9/2015-05-15, 10/2015-05-15, 11/2015-05-15 oraz 12/2015-05-15 Walnego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki w Białymstoku z dnia 15 maja 2015 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się:

1)      wzór umowy o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2)     stanowiącą załącznik do umowy o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych Instrukcję finansową na rok akademicki 2015/2016 dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3)     wzór umowy o warunkach odpłatności na studiach Master of Business Administration (MBA) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

4)     wzór umowy o warunkach odpłatności na kursach dokształcających stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

5)     odpłatności za studia podyplomowe, studia MBA, kursy dokształcające i szkolenia, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim 2015/2016 oraz podczas rekrutacji na rok akademicki 2015/2016.

 

 

 

                                                                                                    Rektor WSFiZ

 

Doc. dr Edward Hościłowicz

Osoby odpowiedzialne

Autor:WSFIZ
Odpowiada:WSFIZ
Wytworzył:WSFIZ
Data ostatniej zmiany:2015-09-15 14:40:02

Archiwum

Data Autor
2015-09-15 12:58 WSFIZ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 717