Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Zarz nr 23.2015_zmiany w Regulaminie Wynagradzania

Zarządzenie nr RK/021/23/2015

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

 

Działając na podstawie § 21 ust. 4 pkt 22 oraz ust. 5 Statutu Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, po zatwierdzeniu przez Założyciela uchwałą nr 4/2015-10-23 oraz po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się zmiany, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

 

Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 Rektor WSFiZ

 

Doc. dr Edward Hościłowicz  

Osoby odpowiedzialne

Autor:WSFIZ
Odpowiada:WSFIZ
Wytworzył:WSFIZ
Data ostatniej zmiany:2015-11-25 14:54:11

Archiwum

Data Autor
2015-11-25 14:50 WSFIZ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 845