Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Zarz. nr 08.2016_zmiany w Reg. Wynag.

Zarządzenie nr RK.021.08.2016

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

z dnia 4 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 

  

Działając na podstawie § 21 ust. 4 pkt 22 oraz ust. 5 Statutu Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, po zatwierdzeniu przez Założyciela uchwałą nr 6/2016-03-11 oraz po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową, zarządza się, co następuje:

 

§ 1. 

W Regulaminie wynagradzania pracowników Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się zmiany, zawarte w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. 

Tekst jednolity Regulaminu wynagradzania pracowników Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                               Rektor WSFiZ

 

                                                     Doc. dr Edward Hościłowicz 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:WSFIZ
Odpowiada:WSFIZ
Wytworzył:WSFIZ
Data ostatniej zmiany:2016-04-06 14:45:14

Archiwum

Data Autor
2016-04-06 13:17 WSFIZ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 979