Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Zarz. nr 17.2016_umowa, instrukcja fin

Zarządzenie nr RK.021.17.2016

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe

oraz Instrukcji finansowej

w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

na rok akademicki 2016/2017

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 4 i art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 21 ust. 4 pkt 33 i ust. 5 Statutu Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz uchwał nr 1/2016-05-13 oraz 2/2016-05-13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki w Białymstoku z dnia 13 maja 2016 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się:

1) wzór umowy o studia wyższe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) wzór umowy o studia wyższe dla studentów studiów przemiennych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

- oraz stanowiącą załącznik do umowy o studia wyższe i umowy o studia wyższe dla studentów studiów przemiennych Instrukcję finansową na rok akademicki 2016/2017dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim 2016/2017 oraz podczas rekrutacji na rok akademicki 2016/2017, a w odniesieniu do studentów studiów przemiennych także w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018.

 

 

 

                                                                                    Rektor WSFiZ

 

                                                                                  Doc. dr Edward Hościłowicz

Osoby odpowiedzialne

Autor:WSFIZ
Odpowiada:WSFIZ
Wytworzył:WSFIZ
Data ostatniej zmiany:2016-06-13 13:21:35

Archiwum

Data Autor
2016-06-06 15:45 WSFIZ zobacz
2016-06-06 15:44 WSFIZ zobacz
2016-06-06 15:29 WSFIZ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 783