Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Zarz. nr 18.2016_ umowy i instrukcja fin._podypl

Zarządzenie nr RK.021.18.2016

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie wprowadzenia wzorów umów o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz kursach dokształcających,

Instrukcji finansowej dla Słuchaczy

studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz wysokości opłat za studia podyplomowe, studia MBA i kursy dokształcające na rok akademicki 2016/2017

 

 

Na podstawie art. 99 ust. 4 i art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.  z 2012 r. , poz. 572 z późn. zm.), § 21 ust. 4 pkt 33 i ust. 5 Statutu Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz uchwał nr 3/2016-05-13, 4/2016-05-13 oraz 5/2016-05-13 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki w Białymstoku z dnia 13 maja 2016 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się:

  1. wzór umowy o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

  2. stanowiącą załącznik do umowy o warunkach odpłatności na studiach podyplomowych Instrukcję finansową na rok akademicki 2016/2017 dla Słuchaczy studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;

  3. wzór umowy o warunkach odpłatności na studiach Master of Business Administration (MBA) stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;

  4. wzór umowy o warunkach odpłatności na kursach dokształcających stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

  5. odpłatności za studia podyplomowe, studia MBA, kursy dokształcające i szkolenia, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim 2016/2017 oraz podczas rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.

 

 

 

                                                                                                    Rektor WSFiZ

 

                                                                                                    Doc. dr Edward Hościłowicz

Osoby odpowiedzialne

Autor:WSFIZ
Odpowiada:WSFIZ
Wytworzył:WSFIZ
Data ostatniej zmiany:2016-06-13 13:23:59

Archiwum

Data Autor
2016-06-07 14:29 WSFIZ zobacz
2016-06-07 14:24 WSFIZ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 721