Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Białystok, dnia 10 października 2014 roku

 

Spis treści:

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne (s. 3)

 

 

 

Rozdział 2. Zasady zrządzania administracją Uczelni (s. 5)

 

 1. Zasady zarządzania jednostkami organizacyjnymi (s. 5)
 2. Zasady przyjmowania i zdawania funkcji (s. 7)
 3. Podpisywanie korespondencji i sprawozdawczości (s. 8)
 4. Delegowanie zadań, obowiązków i uprawnień (s. 8)
 5. Filia w Ełku (s. 8)

 

 

 

Rozdział 3. Struktura organizacyjna Uczelni (s. 9)

 

 

 

Rozdział 4. Zakresy działania administracji Uczelni (s. 15)

 

 1. Zakres działania Rektora (s. 15)
 2. Zakres działania Prorektora (s. 16)
 3. (uchylony).
 4. Zakres działania dziekana (s. 17)
 5. Zakres działania jednostek ogólnouczelnianych i kierowników jednostek ogólnouczelnianych (s. 19)
 6. (uchylony) .

 

 

 

Rozdział 5. Zakresy działania jednostek administracji i stanowisk (s. 22)

 

 1. Zakres działania jednostek administracji  bezpośrednio podległych Rektorowi (s. 22)

 

1a. Zakres działania jednostek administracji podległych prorektorowi (s. 35)

 

 1. Zakres działania jednostek prowadzących działalność gospodarczą (s.37)
 2. Zakres działania jednostek administracji Filii w Ełku (s. 39)
 3. Zakresy działania dziekanatów i kierowników dziekanatów (s. 43)
 4. Zakresy działania sekretariatów (s. 46)

 

 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe (s. 46)

 

 

 

Załącznik nr 1 – Symbolika jednostek organizacyjnych (s. 47)

 

Załącznik nr 2 – Schemat organizacyjny Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

 

                          w Białymstoku (s. 49)

 

 

 

 

 

Pliki

Zarządzenie nr 28_Regulamin organizacyjny.pdf
Zarządzenie nr 28_schemat.pdf
Zarządzenie nr 28_treść.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Krzycka
Odpowiada:Ewa Krzycka
Wytworzył:Ewa Krzycka
Data ostatniej zmiany:2016-12-12 13:06:38

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 673