Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Publiczne „Leśne Duszki” w Zakrzewie
drukuj

Przedmiot działalności

Szczegółowy przedmiot działalności przedszkola określa prawo oświatowe oraz Statut Przedszkola Publicznego "Leśne Duszki" w Zakrzewie.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Cykl wychowawczy i kształcący trwa 4 lata.

Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

Oddziałem opiekują się wychowawcy oddziału.

Ogólna liczba oddziałów w przedszkolu: 5

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa orkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia.

Przedszkole czynne jest w godzinach: 6:30  -  17:00

Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisław Mytko
Odpowiada:Stanisław Mytko
Wytworzył:Stanisław Mytko
Data ostatniej zmiany:2022-01-18 14:58:01

Archiwum

Data Autor
2022-01-18 13:34 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 288