Sprawozdawczość finansowa

Zgodnie z § 34 ust.9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r.  poz. 342) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy publikuje sprawozdania finansowe dla jednostek przez siebie obsługiwanych

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:admin
Odpowiada:admin
Wytworzył:Grażyna Dylkowska
Data ostatniej zmiany:2023-05-08 11:13:50

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1161