drukuj

14. 2017 Ogłoszenie Konkursu na Z-cę Dyrektora

OGŁOSZENIE – Konkurs na Zastępcę Dyrektora ds. administracyjnych 2017 rok

OGŁOSZENIE


Dyrektor podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku ogłasza konkurs
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych. Wymagania zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników
na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011r. (Dz.U.Nr 151, poz.896). Wynagrodzenie ustalone
na podstawie Regulaminu Wynagradzania podmiotu leczniczego „Zespół Opieki Zdrowotnej”
w Kłodzku. Pracodawca wybranego kandydata zatrudni na podstawie umowy o pracę. Oferty prosimy składać w Sekretariacie Jednostki w Kłodzku ul. Szpitalna 1a w terminie do 21 sierpnia 2017r.

Do oferty należy załączyć :

- kwestionariusz osobowy;

- kserokopie posiadanych kwalifikacji.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni od upływu powyższego terminu, o czym

oferenci zostaną pisemnie zawiadomieni.2017-07-25: Dokument w załączniku

Osoby odpowiedzialne

Autor:Elżbieta Junak
Odpowiada:Elżbieta Junak
Wytworzył:Małgorzata Wewiórska-Malik
Data ostatniej zmiany:2018-01-16 14:54:31

Archiwum

Data Autor
2017-07-27 08:40 Małgorzata Wewiórska-Malik zobacz
2017-07-25 14:22 Małgorzata Wewiórska-Malik zobacz
2017-07-25 14:20 Małgorzata Wewiórska-Malik zobacz
2017-07-25 14:19 Małgorzata Wewiórska-Malik zobacz
2017-07-25 14:12 Małgorzata Wewiórska-Malik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 635