Biuletyn Informacji Publicznej
"Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku
drukuj

Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa:

 

  1. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

  2. Rejestr przekazanej dokumentacji medycznej.

  3. Rejestr procedur funkcjonujących w jednostce.

  4. Rejestry finansowo-księgowe.

  5. Rejestry kadrowe i płacowe pracowników aktualnie zatrudnionych i zwolnionych.

  6. Rejestr wypadków.

  7. Rejestr zarządzeń.

  8. Rejestr skarg i wniosków.

  9. Rejestry obowiązujące w systemie HACCP.

10. Rejestry Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

11. Rejestr umów.

 

 * * *

W podmiocie leczniczym "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku jest prowadzona, przechowywana i udostępniana dokumentacja medyczna w sposób określony w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417) oraz  w ustawie   z dnia   28 kwietnia   2011 r.   o systemie   informacji   w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016r. poz.1535, 1579 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 599).

Archiwalna dokumentacja jest przechowywana w Archiwum Medycznym podmiotu. Okres przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417)

 
Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1)      do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych,  albo  w  siedzibie  podmiotu  udzielającego  świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;

2)      przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;

3)      przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,  na  żądanie  organów władzy  publicznej albo  sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;

4)      za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

5)      na informatycznym nośniku danych.

2.Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy, przechowywane przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, są udostępniane za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Potyrała
Odpowiada:Piotr Potyrała
Wytworzył:Małgorzata Wewiórska-Malik
Data ostatniej zmiany:2018-01-17 09:50:27

Archiwum

Data Autor
2018-01-17 09:49 Piotr Potyrała zobacz
2018-01-17 09:43 Małgorzata Wewiórska-Malik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1597