Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie
drukuj

lnne

SprawozdaniA FINANSOWE  jednostki za 2018

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kwidzynie informuje, iż realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zmianami) sprawozdania finansowe za 2018 r. jednostki są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administarcyjnego w Kwidzynie
i są dostępne pod adresem https://www.pzea.kwidzyn.4bip.pl// w zakładce „Inne” – „Sprawozdania finansowe”.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Kapica
Odpowiada:Wojciech Kapica
Wytworzył:Wojciech Kapica
Data ostatniej zmiany:2019-05-28 20:44:42

Archiwum

Data Autor
2019-05-28 20:42 Wojciech Kapica zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 127