drukuj

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi nie posiadającą odpowiedzialności prawnej.

Mienie szkoły stanowi własność Gminy Łódź.

  1. Rzeczowe składniki majątku trwałego   7 196 237,74 PLN

w tym :

budynki i lokale                                                                6 038 693,03 PLN

urządzenia techniczne, maszyny                                             55 862,84 PLN

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie pozostałe        65 114,51 PLN

inne środki trwałe i wyposażenie                                          916 131,80  PLN

zbiory biblioteczne                                                                66 628,22  PLN

  1. Wartości niematerialne i prawne    53 807,34 PLN

 

  Stan na dzień 31.12.2018 roku.    

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Ulatowski
Odpowiada:Wojciech Ulatowski
Wytworzył:Małgorzata Drożdż
Data ostatniej zmiany:2019-05-09 21:50:43

Archiwum

Data Autor
2018-02-21 11:04 Wojciech Ulatowski zobacz
2017-02-20 21:25 Wojciech Ulatowski zobacz
2015-06-02 12:47 Ewa Świdzińska zobacz
2015-06-02 06:49 Ewa Świdzińska zobacz
2012-01-09 12:46 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-08 17:20 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 379