drukuj

BIP.Przetargi.Nabór do pracy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Prowadzący postępowanie:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Łodzi

Czernika 1/3, 92-538 Łódź

Tytuł zamówienia:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi

Wartość zamówienia:

Powyżej progu

Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

Data publikacji:

20.03.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 527854-N-2019

Źródło finansowania przetargu:

Budżet Obywatelski

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

poniżej w załączniku

Części załączników do SIWZ

poniżej w załączniku

CPV

Roboty budowlane (45000000-7)

Roboty instalacyjne elektryczne (45310000-3)


Uczestnicy postępowania

Oznaczenie postępowania: nr 527854-N-2019

Łódź, dnia 21.03.2019

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy postępowania:

Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 (XLVII LO) w Łodzi
W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśniam co następuje:

 

1. Proszę o sprecyzowanie technologii montażu wykładziny. Czy wykładzina sportowa na dużej Sali w ilości 736 m2 ma być montowana na starym parkiecie?

Odpowiedź: Zgodnie z STWiOR wykładzina ma być montowana na istniejącym parkiecie

 

2. Czy wykładzina ma być klejona bezpośrednio do istniejącego parkietu?

Odpowiedź: Zgodnie z STWiOR wykładzina ma być klejona bezpośrednio do istniejącego parkietu, przygotowanego zgodnie z wytycznymi określonymi w STWiOR.

 

3. Jaka jest wysokość Sali?

Odpowiedź: Średnia wysokość sali gimnastycznej wynosi 7,90m

 

4. Jaki jest przekrój istniejącej podłogi? Czy jest to podłoga w technologii parkiet na legarach?

Odpowiedź: Jest to parkiet klejony na płytach drewnopochodnych mocowanych na legarach drewnianych wys. 10cm

 

5. Proszę o podanie wymiarów (gr x szer x dł) i gatunku drewna parkietu do wymiany w ilości 187,20 m2

Odpowiedź: Deszczułki  parkietowe posiadają wymiary: 28 mm x 65 mm x 500 mm, drewno dębowe.

 

6. Czego dotyczy pozycja druga przedmiaru robót? Czy powierzchnia 187, 20 m2 to jeden fragment podłogi?

Odpowiedź: Pozycja 2 przedmiaru dotyczy wykładziny na balkonie określonej w STWiOR część B w punktach: 2.2, 5.2 i 5.3. Powierzchnia 187,2m2 dotyczy łącznej powierzchni uszkodzonego parkietu do wymiany na sali gimnastycznej i nie stanowi wyodrębnionej powierzchni posadzki.

 

7. Proszę o podanie ilości kolorów wykładziny.

Odpowiedź: Na sali gimnastycznej przewiduje się łącznie 3 rodzaje kolorów wykładziny sportowej.

 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Ulatowski
Odpowiada:Wojciech Ulatowski
Wytworzył:Wojciech Ulatowski
Data ostatniej zmiany:2019-03-21 22:42:15

Archiwum

Data Autor
2019-03-21 22:40 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-20 21:24 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-20 20:55 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-20 20:44 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-20 20:43 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-20 20:37 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-03-04 19:32 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-02-18 12:26 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-02-18 12:20 Wojciech Ulatowski zobacz
2019-02-18 11:32 Wojciech Ulatowski zobacz
2017-05-16 16:40 Wojciech Ulatowski zobacz
2016-11-10 15:13 Wojciech Ulatowski zobacz
2016-10-28 22:27 Wojciech Ulatowski zobacz
2016-09-03 23:26 Wojciech Ulatowski zobacz
2015-06-02 13:32 Ewa Świdzińska zobacz
2014-06-04 14:29 Ewa Świdzińska zobacz
2014-05-16 15:59 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-30 18:13 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-30 18:08 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-30 16:15 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-30 16:12 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-16 15:12 Ewa Świdzińska zobacz
2013-10-16 15:11 Ewa Świdzińska zobacz
2013-08-07 14:20 Ewa Świdzińska zobacz
2013-08-07 14:19 Ewa Świdzińska zobacz
2013-07-19 13:25 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 11:49 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 11:49 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 11:41 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 11:28 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 11:12 Ewa Świdzińska zobacz
2013-05-16 10:55 Ewa Świdzińska zobacz
2012-01-09 11:45 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-07 17:09 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5050