drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

ZSO Nr 8 prowadzi ewidencję oraz archiwa:

 • dokumentacji nauczania uczniów i absolwentów SP Nr 200, Publicznego Gimnazjum NR 35, XLVII Liceum Ogólnokształcącego,
 • dokumentacji kadrowej aktualnych i byłych pracowników placówki,
 • dokumentacji dotyczącej majątku ZSO.

Są to:

 1. księgi inwentarzowe,
 2. ewidencja akt osobowych pracowników,
 3. rejestr zatrudnionych pracowników,
 4. rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli,
 5. księga druków ścisłego zarachowania,
 6. ewidencja kontroli zewnętrznych,
 7. księga kontroli wewnętrznej,
 8. księga protokołów rad pedagogicznych z rejestrem uchwał RP,
 9. księga zarządzeń wewnętrznych dyrektora zespołu,
 10. księga ewidencji dzieci , księga uczniów, księga absolwentów,
 11. rejestr wydanych świadectw ukończenia gimnazjum i  liceum oraz świadectw dojrzałości,
 12. rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych i ich duplikatów, 
 13. rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych, 
 14. rejestr pieczątek i pieczęci,
 15. dziennik korespondencji,
 16. rejestr skarg i wniosków,
 17. archiwum dokumentacji szkoły,
 18. księgi arkuszy ocen,
 19. rejestr wydawanych zaświadczeń

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Ulatowski
Odpowiada:Wojciech Ulatowski
Wytworzył:Wojciech Ulatowski
Data ostatniej zmiany:2017-05-16 16:46:18

Archiwum

Data Autor
2015-06-02 13:46 Ewa Świdzińska zobacz
2015-06-02 13:45 Ewa Świdzińska zobacz
2012-01-09 12:07 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-21 17:02 Ewa Świdzińska zobacz
2010-10-07 17:29 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 342