Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
drukuj

Akty prawne, Procedury

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli jest szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 649)
  • Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
  1. Siedziba szkoły mieści się przy ulicy Szkolnej 6 w Lesznowoli.
  2. Organem prowadzącym szkołę jest Zespół Obsługi Placówek Oświatowych. Siedzibą organu prowadzącego jest Magdalenka ulica Lipowa 1.
  3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dorota Wachowska
Odpowiada:Dorota Wachowska
Wytworzył:Dorota Wachowska
Data ostatniej zmiany:2022-02-24 12:34:57

Archiwum

Data Autor
2022-02-24 12:33 Dorota Obrycka zobacz
2022-02-24 12:32 Dorota Obrycka zobacz
2022-02-24 12:32 Dorota Obrycka zobacz
2022-02-24 12:26 Dorota Obrycka zobacz
2021-07-29 11:39 Dorota Obrycka zobacz
2021-07-29 11:12 Dorota Obrycka zobacz
2021-07-29 11:04 Dorota Obrycka zobacz
2021-04-07 11:39 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 245