Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

wnioski o odszkodowania - zwierzyna łowna

ZGŁASZANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

W związku z kolejną zmianą ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z dn. 08.08.2018 r., poz. 1507) informujemy, że od 23 sierpnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, właściciel lub posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego (poprzednio do gminy).

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (formularze do pobrania).

W skład zespołu szacującego szkody wchodzić będzie:
1. przedstawiciel wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
2. przedstawiciel Wielkopolskiego Parku Narodowego,
3. właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

O terminie oględzin WPN zawiadomi zgłaszającego szkodę oraz przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje szacowania szkody.

Formularze w plikach do pobrania.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Piotr Zaremba
Odpowiada:Piotr Zaremba
Wytworzył:Piotr Zaremba
Data ostatniej zmiany:2022-05-24 14:52:22

Archiwum

Data Autor
2021-05-24 08:55 Piotr Zaremba zobacz
2019-04-02 12:29 Miłosz Wagner zobacz
2019-04-02 12:20 Miłosz Wagner zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1578